Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: Joshua Rondeau/Unsplash

Maria Schultz

Rika uppfattas som mer egoistiska

Den ekonomiska utvecklingen kan vara i riskzonen i flera länder, i alla fall om man ser på den studie som gjorts i 60 länder och som visar att människor uppfattar de förmögnas rikedomar som ett resultat av egoistiskt beteende. Uppfattningen är starkt polariserad och orsakar politisk oenighet.

Svenska och norska forskare har tillsammans utfört en global studie där de undersökt om människor tror att själviskt beteende bland rika är en bidragande orsak till ojämlikhet. De kallar hypotesen för ”the selfish rich inequality hypothesis” Hypotesen går ut på att de som är rika är det på grund av att de har varit mer själviska än de som är fattiga.

52 procent av de som blivit tillfrågade anser att de rikas förmögenhet beror på att de har varit mer själviska. I hela 49 av 60 länder håller man i genomsnitt med om hypotesen, medans man i 11 länder i genomsnitt inte håller med och i 7 länder håller man inte med alls.

Starkast stöd hittar man i södra Europa, Afrika, delar av Asien, samt Sydamerika. I länder som norra Europa, Australien och Nordamerika är stödet för hypotesen betydligt mindre.

Hela 39 länder instämmer starkt med hypotesen. Och den har störst stöd i Indien och Pakistan, och minst stöd i USA och Kanada. Uppfattningen är mycket polariserad i många länder och orsakar politisk oenighet, vilket kan skada den ekonomiska utvecklingen.

 

Professor Ingvild Almås.

– Tron på hypotesen är betydligt starkare i länder med omfattande korruption och svaga institutioner, och mindre stark bland människor med högre inkomster, säger professor Ingvild Almås vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet.

I studien kan man tydligt se internationella skillnader i fråga om moral, medborgerliga dygder och omfördelningspolitik menar Almås. Det vill säga att det i sig avgör i vilken utsträckning människor tror att egoism är en källa till ojämlikhet.

– Denna information avslöjar en hel del om människors politiska åsikter om ojämlikhet och inkomstomfördelning. En tro på hypotesen verkar innebära att man uppfattar att ojämlikheten i sitt land är orättvis, och att ens regering bör satsa på att minska ojämlikheten, säger hon.

Fynden i studien belyser hur människors uppfattning om rika kan påverka den politiska ekonomin, omfördelning och ekonomisk utveckling. Om de rikas förmögenheter uppfattas som ett resultat av själviskt beteende så tyder bevisen, enligt forskarna, på att det kommer att finnas ett starkt stöd för omfördelning.

Fakta

Man har tillfrågat 26 000 individer i 60 länder. Bakom studien står Professor Ingvild Almås vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet har, Alexander W. Cappelen, Erik Ø. Sørensen, och Bertil Tungodden (FAIR vid Norges Handelshögskola).

 

Forskningen har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) den 18 januari 2022. Läs artikeln i PNAS här.