Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Risk kan också vara en möjlighet

Jag har kollat med Pensionsmyndigheten hur min totala pension påverkas om jag får en genomsnittlig avkastning jämfört med om jag skulle få en bra avkastning på min premiepension.

Tillsammans med en informatör från Pensionsmyndigheten går vi in på minpension.se och använder oss av ett prognosverktyg. Vi hittar på en fiktiv person, som representerar en medelpensionär. Den genomsnittliga årliga avkastningen på premiepensionen sätts till 2,10 procent. Enligt prognosverktyget ger det en premiepension på 2 200 kronor i månaden.

En bra årlig avkastning på premiepensionen är enligt Pensionsmyndigheten 6–7 procent så nu höjer vi den årliga avkastningen på premiepensionen till 7 procent, vilket ger en premiepension på 4 100 kronor i månaden.

Den totala pensionen påverkas alltså med 1 900 kronor mer att leva på i månaden om jag har en årlig avkastning på 7 procent jämfört med en årlig avkastning på 2,1 procent.
Det blir tydligt att avkastningen påverkar den totala pensionen en hel del över tid. Men det är inte bara avkastningen som påverkar premiepensionen. Pensionsmyndigheten har tagit fram fyra verktyg för att tydliggöra att,

Risk också är en möjlighet
Kostnaden är viktig
Spartiden har betydelse
Tänk hela pensionen

Verktygen hittar du via Pensionsmyndighetens webbsida. Där finns även en fondvalsguide som hjälper dig att ta ställning till hur du vill förvalta din premiepension.

Något som också kan vara bra att komma ihåg är att låg risk inte går att förena med hög avkastning. Det finns däremot ett historiskt samband mellan högre risk och större avkastning över långa tidsperioder. Därför kan högre risk i unga år, när man har långt kvar till pensionen, vara en möjlighet till en större pension.

Louise Svensson