Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Risk för strömlös framtid – vi måste bunkra energi

Klimatet kommer att bli allt mer oförutsägbart. Vi får räkna med värmeböljor, iskyla, stormar och översvämningar. Något som med all sannolikhet kommer att leda till att energisystemen blir hårt drabbade. Grundbulten i vår elproduktion kommer att utgöras av förnybara energikällor – något som ökar sårbarheten i vår elproduktion. Men, om vi redan nu planerar slipper vi vi att få en strömlös framtid.

Dagens energisystem klarar inte framtidens extremväder, enligt en artikel i Nature Energy där en internationell forskargrupp räknat på 13 framtida klimatscenarier i 30 svenska städer har forskare över hela världen experimenterat med olika scenarier och parametrar och det har blivit publicerat i tidskriften Nature Energy 

Forskarna är noggranna med att berätta att man inte helt kan veta hur framtiden kommer att se ut. Den tekonlogiska utvecklingen kanske tar ett jättesprång och utsläppen samt klimateffekterna av dessa kan komma att ta flera vändningar.

Men slutsatsen blir ändå att sannolikheten för att vi blir strömlösa i framtiden när extremvädret slår till är mycket hög.

Vahid Nik, forskare vid LTH.

Till exempel vad gör vi om det blir en riktig vargavinter som inte kan generera tillräckligt med el från vindkraften? De energisystem vi har idag är inte rustade för framtidens klimat.

– Våra resultat visar att vi måste säkra upp för framtida extremväder. Det görs inte idag. Men våra beräkningar och vår metod kan vara en första hjälp för att ta reda på vilka sårbarhetspucklarna är, säger Vahid Nik, forskare i infrastrukturfysik, energi och klimatförändring vid LTH, Lunds universitet som är en av forskarna bakom artikeln.

 

Hur man smartast ska bunkra energi varierar från land till land beroende på klimat och landets energistrategi.

Men på det hela taget gäller det att öka flexibilitet och resiliens genom energilagring och att kunna växla mellan olika förnybara energikällor samt förstå vilka behov som finns.

– Det finns många andra forskargrupper som jobbar på lovande lösningar. Samtidigt behöver vi bättre förstå vad de framtida klimatförändringarna kan få för konsekvenser. För första gången kan vi måla upp den bilden, säger han.