Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Pensionsmyndighetens granskning av robotrådgivning visar att det finns en risk att försätta användaren i ett sparande med en risknivå som är alldeles för låg. Foto: Pixabay

Maria Schultz

Robotrådgivning – risk för alldeles för låg risk

Det har blivit populärt med robotrådgivning och många aktörer på finansmarknaden erbjuder idag sina kunder tjänsten. Men efter Pensionsmyndighetens granskning har man sett att robotrådgivarnas förslag inte är anpassade efter den enskildes behov eller situation. Istället visar granskningen att det till och med är enklare och billigare att placera sina pengar i en global aktieindexfond med låg avgift.

AP7 har tidigare intervjuat Claes Hemberg före detta sparekonom på Avanza och Patrick Siegbahn, grundare av Småspararguiden om robotrådgivningens vara eller icke-vara. Och i den artikeln gick vi igenom för- och nackdelar med systemet. Och på det stora hela är det samma resultat som Pensionsmyndigheten kommit fram till, nämligen höga avgifter och för låg risknivå.

Robotrådgivning är en automatiserad tjänst för sparande i fonder och aktier som flera aktörer erbjuder idag. Enligt Pensionsmyndighetens granskning så har en dryg halv miljon människor använt eller använder robotrådgivning idag. Dessutom kan ytterligare 80 000 personer tänka sig att använda tjänsten. Hälften av dem som använder eller har använt en robotrådgivare har gjort det för att spara till pensionen.

– Robotrådgivarna kan visserligen hjälpa sparare att begränsa sina val hur de ska placera sina pengar och sprida riskerna. Det kan vara till nytta när pensioneringen närmar sig då det är lämpligt att minska risken i sitt sparande, men i ett långsiktigt pensionssparande, är det för de flesta både enklare och billigare att själv placera sina pengar i en global aktieindexfond med en maximal avgift på 0,20 procent, säger Ann-Christin Meyerhöffer som är marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.

En annan sak man måste ha i beaktning är kostnaden för att använda tjänsten. Robotrådgivning är inte gratis utan det tas i princip alltid ut en avgift. Och sedan är det ju avgift för fonderna som man sparar i, samt courtage och växlingskostnader. Enligt Pensionsmyndighetens rapport har tre av fyra personer inte en aning om vad de betalar för robotrådgivningen. Dessutom vet två av tre inte vad de betalar i förvaltningsavgift.

– Avgifterna har en stor betydelse för hur sparandet utvecklas över tid. Det är därför viktigt att kontrollera vilka avgifter som tas ut när man låter robotrådgivaren ge placeringsförslag och förvalta sitt sparkapital, säger Pensionsmyndighetens pensionsexpert Monica Zettervall.

Ett annat problem man insett under granskningen är att robotrådgivarna inte kan känna av om användaren vet vad den håller på med. Och det faktum att de ställer för många frågor som ofta är rätt banala i förlängningen blir ett problem.

– När jag sitter ner med folk så är det vanligt att man ställer just den här frågan: Vilken riskaptit har du? Då är det ganska vanligt att de svarar väldigt undvikande kring min tolkning av risk. Då kan man ställa ett gäng kontrollfrågor, man kan utbilda och förklara vad avvägning mellan risk och avkastning faktiskt är, säger Patrick Siegbahn.

Det är också därför robotrådgivaren riskerar att försätta användaren i ett sparande med en risknivå som inte är den mest optimala. När det gäller ett sparande på lång sikt kan en sparare lätt hamna i ett sparande med för låg risk och därmed för låg förväntad värdeutveckling.

 

Till dig som funderar på robotrådgivning

  • Kontrollera fördelningen mellan aktier och räntebärande papper. Aktiefonder kan med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder, men värdet kommer att variera mer under tiden.
  • Kontrollera alla kostnader. Eftersom robotrådgivarnas funktion är begränsad är det enklare och billigare att spara i en global aktieindexfond med maximalt 0,20 procent i avgift.
  • Om möjligt, jämföra den portfölj roboten föreslår med övriga portföljer som roboten har som alternativa portföljer. Detta för att dubbelkolla att den portfölj du blivit föreslagen är den som passar dig bäst.
  • Följa upp vilket mervärde tjänsten ger dig och hur det mervärdet förhåller sig till kostnaden för tjänsten.

Saker du bör kolla innan du ansluter till robotrådgivning som också är en kvalitetsstämpel är att företaget bakom robotrådgivaren är anslutet till SwedSec eller InsureSec.

  • Det är frivilligt för företagen att vara anslutna till InsureSec och det finns inga lagkrav att omfattas av InsureSecs branschregelring eller att ha licens eller certifikat från InsureSec, men det är något av en garant att företaget följer ett regelverk som innebär ett skydd för konsumenten. Av de aktörer vars robotrådgivare ingår i denna kartläggning är Avanza, Danske Bank, Nordea, Nordnet, Optise, Sigmastocks och Skandia anslutna till SwedSec. Av de aktörer vars robotrådgivare ingår i denna kartläggning är Fundler, Nordnet och Skandia anslutna till InsureSec. Betterwealth och Lysa är varken anslutna till SwedSec eller Insuresec

 

Fakta robotrådgivning
Robotrådgivning är en vanligt förekommande benämning på automatiserad digital rådgivning. En programmerad kod styr vilka placeringsförslag en sparare ska få beroende på hur spararen svarar på några inledande frågor i tjänsten. Robotrådgivarna kallas också ofta fondrobot, aktierobot, sparrobot eller pensionsrobot.
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 3 – 11 november 2021 på Pensionsmyndighetens initiativ via Demoskop och inom ramen för Norstats webbpanel med ett riksrepresentativt urval av 18 år och äldre. Totalt gjordes 1 005 intervjuer.

 

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR!

LÄS MER:

Robotrådgivning – bra eller dåligt?