Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Så här ser mitt premiepensionskonto ut

I fredags bloggade Johan om vad premiepensionssystemet och AP7 levererat sedan start. Han konstaterade att soffliggarna fått en värdeökning på 52 procent, vilket i jämförelse med spararna på fondtorget är mer än dubbelt så bra.

Han konstaterar också att den genomsnittliga avkastningen, räknat på den ”första hundralappen”, är 3,24 procent per år sedan systemets start (tidsviktad avkastning). Den siffran tar inte hänsyn till de nya inbetalningar i premiepensionssystemet som sker varje år.

Därför gick jag in och kollade mitt premiepensionskonto för att se vad den faktiskt avkastningen har blivit. Jag har varit med i systemet sedan start och gjort fulla inbetalningar.

Så här ser det ut. 

Richard PPM nov 2013
Den genomsnittliga avkastningen är 6 procent per år sedan starten år 2000 (kapitalviktad avkastning), trots att både IT- bubblan och Lehman-kraschen inträffade under tidperioden.

Skillnaden illustrerar en av poängerna med ett system där spararen gör regelbundna inbetalningarna och på så sätt handlar både när börsen är högt värderad och när den är lågt värderad. Det gör att betydelsen av börsens svängningar över tiden minskar och att systemet levererar ett högre genomsnitt. Det är det långsiktiga synsättet man måste ha när man ser på sitt pensionssparande. 

Richard Gröttheim