Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Så mycket förlorar du i pension om du den som vabar mest. Illustration: iStock

Maria Schultz

Så mycket förlorar du i pension på vab

Siffrorna för förra årets vab har släppts och statistisken talar sitt tydliga språk precis som tidigare år, mammorna är de som tar största ansvaret för sjuka barn. Andra intressanta siffror är vad man förlorar i pension per dag om man vabbar.
– Fördelningen mellan föräldrarna visar sig vara densamma år efter år, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar. Hon tror att anledningen är att den som tjänar minst vabbar mest, och att man kanske inte tänker på är att vab påverkar såväl lön som pension.

När du startar din föräldrapenning, som du får från Försäkringskassan, fortsätter du också att tjäna in till din allmänna pension. Dessutom betalar de flesta arbetsgivare också in till tjänstepensionen under den tid du är föräldraledig.

Men, du kan också få extra pengar till din allmänna pension under barnets första fyra år. Det går alltid till den föräldern som tjänar minst och kallas pensionsrätt för barnår. Det får man automatiskt, men endast om din inkomst inte överstiger 599 250 kronor (2023). Skälet till att man har pensionsrätt för barnår är att småbarnsföräldrar inte ska förlora allmän pension på att vara hemma med sina barn. Dock är det viktigt att ha koll att om man fortsätter att jobba deltid efter de första fyra åren minskar intjänandet till din allmänna pension.

När det gäller tjänstepensionen ser det lite olika ut beroende på var du jobbar. Till exempel om du jobbar privat, statligt eller kommunalt. Men det som spelar mest roll även här är om man ensam tar hela föräldraledigheten och även här arbetar deltid under flera år. Men förenklat kan man säga att minst påverkan på pensionen får de med låg inkomst som arbetar inom stat, kommun eller region och störst påverkan får de med hög inkomst i privat sektor.

Pensionsmyndigheten har gjort ett räkneexmpel på en person som jobbar inom stat, kommun och region. hen harb 35 000 kronor i månaden före skatt. Om hen jobbar 75 procent under 8 år får personen 800 kronor mindre i total pension per månad livet ut. Tar man en person som jobbar inom privat sektor och som också jobbar 75 procent i 8 år, förlorar istället cirka 1 100 kronor per månad livet ut.

Det är alltså viktigt att ha koll på hur mycket man är hemma med barnen, samt att man ser upp för deltidsfällan för det kan få en stor inverkan på löneutveckling och pension och det är fortfarande främst kvinnor som hamnar i den situationen. Därför kan man kompensera den som är hemma mest genom att starta ett sparande eller föra över delar av premiepensionen från den som jobbar heltid under den tiden som den andra partnern är hemma.

Trifa Chire tipsar:

  • Läs på vilka effekterna
    på din karriär och löneutveckling kan bli av frånvaro på arbetsmarknaden i samband med vab och föräldraledighet.
  • Bestäm på förhand att ni ska vabba varannan dag.
  • Finns det andra i er närhet som kan hjälpa till exempel grannar, släktingar eller vänner.
  • Prata ekonomi med varandra så att ni är medvetna om hur era respektive förutsättningar ser ut, t ex i samband med en skilsmässa.

Länsförsäkringar: Så här mycket förlorar man per dag i lön och pension på att vabba

Månadslön Förlorad lön per dag Förlorad pension per dag Total förlust per dag
50 000 kr 1 158 kr   393 kr 1 551 kr
36 000 kr   505 kr   260 kr    765 kr
25 000 kr   272 kr   181 kr    453 kr