Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

1,2 miljoner kostar ett barn från födseln fram till 19-årsdagen. Foto: Kelly Sikkema/Unsplash

Maria Schultz

Så mycket kostar ditt barn fram till 19-årsdagen

Det svenska barnbidraget ger en positiv effekt för alla som skaffar barn. Utan det skulle nämligen kostnaden för barn bli ganska mycket högre. Eftersom att de flestas inkomst minskar vid föräldraledighet har nämligen den nya familjemedlemmen störst påverkan på privatekonomin under sitt första levnadsår. Det visar en ny analys från Swedbank.

När man beslutar sig för att skaffa barn brukar det vara en stor grej. Många väljer idag att skaffa barn först när man är runt 30 år. Något som uppmärksammades av forskaren Gunnar Andersson redan 2019. Men då handlade det om att svenska kvinnor föder barn allt senare, men forskarna hade för första gången i historien ingen förklaring till varför.

Det finns flera skäl till att man väntar, dels behöver man en partner, dels känna sig redo att bli förälder, kanske ha ett boende som funkar och vara klar med utbildningen samt ha en trygg anställning. Den ekonomiska aspekten är alltså viktig för väldigt många idag.

Och det kanske är befogat till viss del. För att skaffa ett barn kostar nämligen 1,2 miljoner från födseln fram till 19-årsdagen. Men vad ingår egentligen i en sådan summa? Det handlar om de mest nödvändiga kostnaderna för till exempel mat, kläder, fritidsintressen, månadspeng, presenter, utrustning för barnet, kostnad för större boende, barnomsorg och föräldraledighet, men något som också ingår är barnbidraget. För skulle man inte ha barnbidraget skulle kostnaden i stället bli över 1,5 miljoner kronor.

Första året är det som har störst ekonomisk påverkan. Då blir kostnaden runt 114 000 kronor inklusive barnbidrag.

– Ett barn kostar mest sitt första levnadsår. Man behöver köpa en del utrustning till ett litet barn, men främst beror det på att hushållets inkomst minskar till följd av att man är föräldraledig. Högre kostnader sammanfaller alltså med lägre inkomster för hushållet, så har man kunnat spara i förväg är det något som kan komma väl till användning, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Minst påverkan på ekonomin har 3-6-åringar, de kostar cirka 55 000 kronor per år inräknat barnbidraget. Barnbidraget täcker en tredjedel av de nödvändiga utgifterna. Runt 280 000 kronor får en familj för ett barn fram till 19-årsdagen.

Barnbidraget höjdes 2018, men det täcker mindre av de nödvändiga utgifterna idag än de gjorde före höjningen.

– Idag täcker barnbidraget 32 procent av de nödvändiga utgifterna för en tioåring, medan det 2010 täckte 39 procent av kostnaderna för barnet. Eftersom barnbidraget inte räknas upp varje år så minskar värdet i takt med inflationen, säger Madelén Falkenhäll.

Alla använder barnbidraget olika. Cirka 53 procent använder delar eller hela barnbidraget till nödvändiga utgifter, 47 procent sparar och 22 procent till barnets fritidsintressen.

– Det är jättebra om man har utrymme att spara till sina barn, men man ska inte ha dåligt samvete om ekonomin inte medger det. Barnbidraget är i första hand tänkt att täcka omkostnader för barnet, säger Madelén Falkenhäll.

Privatekonomi med barn – tips från Swedbank

  • Om ni planerar att skaffa barn, försök att i förväg spara ihop till en buffert och om möjligt även ett sparkapital att ha till de ökade kostnaderna det innebär att ha barn.
  • Allt behöver inte köpas nytt, man kan spara pengar på att köpa till exempel barnvagn och annan utrustning begagnat.
  • Gör en budget över era inkomster under föräldraledighet och prata ihop er om hur ni vill fördela dagarna. Och gör det i god tid så ni kan planera även er ekonomi utifrån det.
  • Om en av er tar ut en större del av föräldraledigheten och kanske jobbar deltid under en period kan den med högre inkomst kompensera genom att sätta av pengar till ett sparande i dennes namn och som enskild egendom. Man kan även överföra pensionsrätter för att kompensera för den lägre avsättningen till pension.
  • Kolla med din arbetsgivare så de betalar in till din tjänstepension även vid föräldraledighet. Hör även om de betalar föräldralön, ersättning utöver föräldrapenning, under föräldraledighet.