Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Så påverkar korttidsjobbet din pension?

Corona-pandemin skapar stor turbulens i hela världen just nu. Men det som skakar om flest människor just nu är arbetsmarknaden. I skrivande stund rör det sig om 18 000 personer som varslats om uppsägning enligt Arbetsförmedlingen. Flera företag har gått ut och permitterat sina anställda, andra har gått så långt att de tvingats avskeda folk. Därför har regeringen gått ut med ett åtgärdspaket där de föreslagit en möjlighet för korttidsarbete. 

Korttidsarbete innebär att man får gå ner i tid istället för att företaget ska tvingas att avskeda folk. Men det som kan oroa många är hur det slår mot pensionen. Därför har vi tagit hjälp av två experter Staffan Ström på Alecta och Agneta Claesson vid Pensionsmyndigheten.

För att arbetsgivaren ska kunna erhålla statligt stöd måste arbetstidsminskningen uppgå till 20, 40 eller 60 procent av ordinarie arbetstid. Löneminskningen ska uppgå till 4, 6 respektive 7,5 procent om arbetstidsminskningen är 20, 40 respektive 60 procent.

Men här är det viktigt att också ha i åtanke att den nya lönen, efter reduktionen, även styr avsättningen till tjänstepensionen och den allmänna pensionen.

Men hur stora summor talar vi om egentligen? Och gäller det bara tjänstepensionen, eller drabbas även den allmänna pensionen?

AP7 tog ett snack med Staffan Ström, som är pensionsekonom, på Alecta om hur det  funkar inom privattjänstemännens pensionsplan ITP.

– Effekten på tjänstepensionen blir faktiskt inte så stor – om ens någon, säger Staffan Ström.

Vi undrade om Staffan på ett enkelt sätt kunde förklara hur det skulle slå på tjänstepensionen för två anställda där den ena tjänar över lönetaket och den andra under lönetaket.

Anställd 1 (över lönetaket)
Tjänar 55 000 kr i bruttolön.
Arbetstid minskar 40 procent i 6 månader.
Ny bruttolön 51 700 kr.

Anställd 2 (under lönetaket)
Tjänar 30 000 kr i bruttolön
Arbetstid minskar 40 procent i 6 månader.
Ny bruttolön 28 200 kr.

Och så här ser det ut enligt tjänstemännens pensionsplan. ITP1 för de som är född 1979 och senare och ITP2 för dem som är födda 1978 och tidigare.

Tjänsteman med premiebestämd ITP1 (vanligast för den som är född 1979 och senare):

– Här ska den pensionsmedförande lönen motsvara kontant utbetald bruttolön, viket inkluderar lönen från både arbetsgivaren och staten. Det innebär att inbetalningarna till tjänstepensionen blir lite mindre jämfört med om den anställda hade jobbat heltid som vanligt, säger Ström.

– Anställd 1 i ert exempel får en pensionsinbetalning på 4 864 kr i månaden jämfört med 5 854 kr om allt hade varit som vanligt. Totalt under de sex månaderna kommer det att betalas in 5 940 kr mindre (990 * 6).

– För Anställd 2 blir siffrorna 1 269 kr i månaden jämfört med 1 350 kr. Totalt under de sex månaderna kommer 486 kr mindre (81 * 6) att betalas in till pensionen.

Arbetsgivaren kan (men det är frivilligt) betala in mer, säger Ström.

Tjänsteman med förmånsbestämd ITP2 (vanligast för den som är födda 1978 och tidigare):

Här finns två alternativ för arbetsgivaren:

  1. Företaget fortsätter att anmäla den gamla (ordinarie) heltidslönen under tiden för korttidsarbetet. Då påverkas tjänstepensionen inte alls.
  2. Företaget utnyttjar möjligheten som ges i avtalet; att anmäla in den faktiska lönen (från både arbetsgivare och staten) under tiden för korttidsarbetet. Då sjunker inbetalningarna under de sex månaderna något, men eftersom förmånsbestämd pension normalt beror på slutlönen behöver korttidsarbetet inte påverka den slutliga pensionen alls om den anställda går upp i full lön igen.

– Även här kan arbetsgivaren på eget initiativ betala in mera, säger Ström.

Om någon blir långvarigt sjuk under korttidsarbetet

– Tjänstepensionen ITP ger också ersättning vid långvarig sjukdom (sjukskrivning längre än 90 dagar). För den som har ITP1 beräknas den på ett snitt av de 12 senaste månadslönerna. Hur stor effekten blir beror alltså på när den anställda blir sjuk. För den som har ITP2 beräknas den utifrån aktuell anmäld lön. Om arbetsgivaren väljer alternativ A ovan påverkas ersättningen inte alls. I alternativ B minskas ersättningen något, avslutar Ström.

En sak ska man ändå tänka på och det är om man precis blivit permitterad men ändå tänkt gå i pension till sommaren. Låt säga att man fyller 67 i juli. Hur ska man tänka då?

Många av dem som tänkt gå i pension efter den nya avtalstiden kanske inte hinner komma tillbaka till fullt arbete och sin ordinarie lön.

– De kan drabbas därför bör man ta en diskussion med arbetsgivaren eller fackförbundet för att se om arbetsgivaren kan undvika att omfatta dessa personer av arbetstidsförkortningen eller att man upprätthåller pensioninbetalningarna oförändrat. Men det är inga dramatiska skillnader i inbetalningar, säger Dan Wallberg pensionsexpert på PTK till minpension.se.

 

Men hur ligger det då till med allmänna pensionen?

För det första är det viktigt att veta om att den allmänna pensionen till största delen beror på hur mycket du tjänat under hela ditt liv och vid vilken ålder du faktiskt väljer att ta ut din pension. Det existerar alltså inga år som är viktigare än några andra utan hela livets inkomster räknas.

För den allmänna pensionen finns vad vi kallar ett intjänandetak, det vill säga ett maxbelopp för varje år som pensionen kan baseras på. I år är det beloppet 44 892 kronor/ månad eller 538 700 kronor/år. Det betyder att den som har en lägre årsinkomst än maxbeloppet, vilket de allra flesta har, påverkas av en sänkt lön eftersom det kommer att deklareras en lägre inkomst till Skatteverket, säger Agneta Claesson vid Pensionsmyndigheten.

Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att pensionen för de flesta är ett långsiktigt sparande och en period eller något år med lägre inkomst kommer inte att påverka pensionen i någon större omfattning.

– Det är om du under längre perioder har lägre inkomster, vare sig det är frivilligt deltidsarbete eller en ofrivillig inkomstsänkning kopplat till arbetsmarknaden, som det blir en större påverkan, berättar Agneta Claesson.

www.pensionsmyndigheten.se kan du enkelt göra en prognos för att se hela din pension och hur mycket det kan komma att bli per månad den dag du väljer att pensionera dig.

– För den som närmar sig pensionen kommer prognosen som visas att vara mer exakt eftersom det mesta av pensionen redan är intjänad, men även för yngre kan prognosen ge en bra bild av hur mycket det kommer att bli i pension per månad, säger Agneta Claesson.

Kom ihåg att prognosbeloppet visas i dagens penningvärde, du behöver alltså inte själv försöka fundera ut vad det kostar att bo och leva den dag det är dags för dig att gå i pension och glöm inte att om du har många år kvar i arbetslivet hinner din lön gå upp och din pension att växa.