Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Så påverkar skilsmässan pensionen

En skilsmässa innebär ofta turbulens och oro. I det läget kan det vara svårt att ha full koll på alla detaljer som behöver ordnas upp. Pensionen är ett område som är lätt att glömma. Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF ger tips på hur du säkrar pensionen.

Men allt börjar egentligen långt innan skilsmässan. Pensionen är en spegling av yrkeslivet. Den som tjänar mer kommer också ha en högre pension i slutändan.

– För de som lever i en parrelation handlar det om att ta diskussionen med sin livskamrat. Att dela på föräldraledighet, vab och eventuellt deltidsarbete när barnen är små är det som gör skillnad. Den som tror att de kan leva gott på exets pensionspengar kommer bli besviken, säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF.

Pension delas inte

Hur gör man då i de fall det inte går att dela lika på tiden hemma? Grundförutsättningarna är att den allmänna pensionen och tjänstepensionen inte delas vid skilsmässa. Privat pension däremot ingår normalt i bodelningen men är å andra sidan oftast relativt liten om man jämför med allmän pension och tjänstepension. En möjlighet som kan jämna ut ekonomin är att ekonomiskt kompensera den part som arbetar mer i hemmet genom att sätta undan lite extra pengar till den personen.

– Vi genomförde en undersökning om hur par kompenserar varandra för lägre pensionssparande. Endast 12 procent av männen och 5 procent av kvinnorna som lever i parrelationer uppgav att de sparar åt sin partner. Det är alltså få par som i praktiken kompenserar olika ekonomiska förutsättningar när en person har lägre lön eller deltidsarbetar, säger Dan Adolphson Björck.

Kunskapen om hur pension delas vid skilsmässa är, enligt en undersökning AMF genomfört, generellt sett större bland höginkomsttagare och äldre. Två tredjedelar visste vad som händer med pensionen och en femtedel uppgav att de inte vet.

Känner du att det här är en fråga ni bör ta tag i där hemma? Här är Dan Adolphson Björcks fyra tips till dig som vill säkra pensionen:

 

 1. Verka för att båda får ett bra yrkesliv
  Under yrkeslivet bör man i möjligaste mån söka sig till anställningar som erbjuder heltid med kollektivavtal. Då får du tjänstepension och en större inbetalning till pensionen. Långa perioder med deltidsarbete påverkar pensionen negativt.

 

 1. Dela på föräldraledighet och vab
  Ett sätt för familjen att jämna ut skillnaderna i pension kan vara att båda går ned i arbetstid under småbarnsåren och att turas om att vara hemma när barnen är sjuka. Själva vab-dagarna gör kanske inte så stor skillnad i dag men kan påverka framtida löne- och karriärutveckling.

 

 1. Jämför era pensioner
  Gå in på minPension.se tillsammans för att se om det är stora skillnader mellan er.

 

 1. Kompensera den som tjänar mindre
  Den med högre inkomst kan till exempel amortera mer på bolånen. Den som är gift eller registrerad partner kan kompensera sin äkta hälft genom att föra över sin premiepensionsrätt (via Pensionsmyndigheten). Man kan även spara åt sin partner privat i dennes namn genom exempelvis ett investeringssparkonto. I det senare fallet gäller det att tänka på att skriva äktenskapsförord. Allmän pension och tjänstepension delas som sagt inte vid en skilsmässa och kan heller inte överföras mellan personer.