Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

påverkas pensionssparandet när inflationen stiger? Skandias pensionsekonom Mattias Munter tipsar. Foto: Skandia

Maria Schultz

Så påverkas pensionen av inflationen

Nu stiger inflationen. Men hur hänger det här med pension och inflation ihop? Och påverkas pensionssparandet när inflationen stiger? Skandias pensionsekonom Mattias Munter tipsar om hur du kan tänka kring din ekonomi i oroliga tider.

För många pensionärer är det extra viktigt att hålla koll på priserna. Och för den som har lite koll är det tydligt att prisnivån i samhället stigit på sistone. En löntagare har möjlighet att förhandla upp sin lön när inflationen stiger men för en pensionär finns ingen sådan möjlighet. Då är det bra att veta att även pensionerna höjs när inflationen stiger. Hur mycket de höjs varierar däremot på vilken typ av pension det är.

Inkomstpensionen räknas om varje år baserat på inkomstutvecklingen i Sverige. Garantipensionen och den förmånsbestämda tjänstepensionen följer konsumentprisindex. Stiger priserna en procent så ökar också garantipensionen med en procent. I premiepensionen eller i en premiebestämd tjänstepension är det utvecklingen på sparandet som avgör storleken på utbetalningen.

– Inflationen är högst påtaglig för pensionärer eftersom pensionen inte räcker lika långt när priserna stiger på bred front. Men det är för tidigt att säga något om vilka effekter vi kommer att se på pensionsutbetalningarna de närmaste åren. Det finns politiska initiativ för att stärka pensionärernas ekonomiska situation redan i höst, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

Undvik kortsiktigt agerande

Men inflationen påverkar inte bara pensionärer. Alla måste förhålla sig till stigande priser. För den som har ett tag kvar till pensionen kanske oron i ekonomin väcker frågor kring pensionssparandet och om man på något sätt borde agera. Då är det bra tänka på att sparande till pensionen oftast är långsiktigt. Investerar man i olika tillgångsslag så som aktier, obligationer och fastigheter – genom fonder eller traditionell förvaltning – så innebär det normalt ett sorts inflationsskydd över tid.

– Riksbankens långsiktiga inflationsmål är fortfarande 2 procent, och det kan man fortsatt förhålla sig till i långsiktigt sparande. Det man ska se över är vilken risknivå som passar utifrån ens egen ekonomiska situation och justera om det behövs. Det är inte troligt att inflationen håller i sig på den här höga nivån särskilt länge. Det intressanta blir istället hur mycket av inflationen som biter sig fast och hur snabbt och kraftfullt centralbankerna väljer att agera, säger Mattias Munter.

Se till helheten

Om man känner stress över stigande räntor, inflation och oro i omvärlden kan det vara bra att se över sin ekonomi. Försök kapa kostnader och skapa marginaler och en buffert för oförutsedda utgifter. Många hushåll i dag är räntekänsliga och nu står vi inför ränteuppgångar som kan bli kännbara. På Skandia jobbar kapitalförvaltare med att säkra pensionsportföljer för framtida eventualiteter genom att sprida riskerna.

– Framgångsrik kapitalförvaltning över lång tid handlar i stor utsträckning om att förbereda sig för det oväntade. En strategi som i första hand handlar om att reagera på saker som hänt och exempelvis gå in och ut ur aktiemarknaden är sällan en bra strategi, det kostar i form av sämre avkastning. Kom ihåg, historiskt sett inträffar det flera ekonomiska kriser under ett arbetsliv och det kommer att påverka pensionen. Men försök att ha is i magen och se till helheten i din ekonomiska situation, säger Mattias Munter.

Relaterade ämnen