Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: C Technical, Pexels

Maria Schultz

Så planerar du pensionsuttagen rätt

Det gäller att tänka till när du väljer under hur många år du ska ta ut din pension. Har du koll på effekterna av ditt val – och vad som händer om du ångrar dig?

Att välja under hur många år du ska ta ut din pension påverkar ekonomin här och nu – men också livet ut. Kanske har du planerat vid vilken ålder du ska gå i pension. Men hur går du rent praktiskt tillväga?

Tänk på det här

Dagens pensionärer är friskare och lever längre än svenska pensionärer någonsin gjort tidigare. Det innebär att pensionen ska räcka länge. Mycket kan hända under ett långt liv som pensionär.

Är det viktigt för dig att veta vilken inkomst du kommer att ha framöver kan livsvarigt uttag av tjänstepensionen vara att föredra. Tror du att du framför allt har behov av pengar i början av din tid som pensionär och väljer fem eller tio års utbetalningstid är det ändå viktigt att du har koll på vad inkomsten blir när tjänstepensionen tar slut. Kan du testa att leva på den inkomsten några månader för att se om det känns ok? Eller har du möjlighet att amortera lite extra på bolånet för att sänka de fasta kostnaderna senare?

Kanske kommer du börja jobba lite igen under någon period? Då kan din inkomst kombinerat med allmän- och tjänstepension bli så hög att du får betala statlig skatt. Tjänstepensionen går inte att ändra när den väl börjat betalas ut, men får du höga inkomster under en period kan du pausa eller dra ner på den allmänna pensionen. Då sprider du ut dina inkomster mer jämnt över livet.

Oavsett ditt vägval är medvetenhet kring beslutet viktigt. Hur ser dina prioriteringar ut och vilken inkomst behöver du för att kunna leva det liv du vill ha? Så här fungerar utbetalningstiden för den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Allmän pension

Den allmänna pensionen är livsvarig. Det betyder att den betalas ut under hela livet. Men du kan välja att ta ut delar av den, till exempel 50 eller 75 procent. Det går också bra att bara ta ut premiepensionsdelen. Hur mycket av pensionen du väljer att ta ut går att ändra i efterhand. Kanske vill du jobba lite extra och väljer då att dra ner på den allmänna pensionen.

Kom också ihåg – pausar du den allmänna pensionen får du en högre månadsutbetalning när du sedan återupptar utbetalningen.

Tjänstepension

När det kommer till tjänstepension gäller det att noga tänka igenom sitt val i förväg. Du kan ta ut tjänstepensionen under hela livet eller under en kortare period, exempelvis fem eller tio år. Men det valet går sedan inte att ändra.

Väljer du att ta ut tjänstepensionen under en tidsbegränsad period blir beloppet högre varje månad än om du väljer utbetalning resten av livet. Det högre beloppet kan locka många men då är det också viktigt att tänka på att utbetalningarna också tar slut en dag och att inkomsten då sjunker drastiskt.

Ett sätt att parera effekten om du har flera olika tjänstepensioner är att välja olika utbetalningstid för de olika avtalen. På det sättet sprider du ut pengarna mer jämnt över tiden.

Ett bra sätt att få koll på hur din pension/pensioner ser ut är att logga in på minpension.se – där har de en pensionssimulator och då kan du själv skriva in vid vilken ålder du ska gå i pension samt annan info och få en översikt av hur mycket din framtida pension kan tänkas bli totalt.

Scrollar du sedan ner ytterligare dyker all din intjänade tjänstepension upp och där kan du också läsa om hur mycket pengar som finns i repsektive avtal och om tjänstepensionen betalas ut livsvarigt eller under ett antal bestämda år.