Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: iStock

Maria Schultz

Så här funkar pensionen – del 1

I den här guiden, som kommer att bestå av fyra delar, går vi igenom hur pensionssystemet fungerar, premiepensionens förhållande till inkomstpensionen, hur AP7 Såfa fungerar och hur AP7 arbetar.

Din pension kommer från tre olika håll,

  • Den allmänna pensionen från staten och består av två delar, inkomstpension och premiepension, som båda är inkomstgrundade.
  • Tjänstepension som de flesta får från sin arbetsgivare. Har du under ditt arbetsliv haft flera olika arbetsgivare har du tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag och avtal.
  • Privat sparande som är frivilligt och som du antingen sparar privat via din bank eller försäkringsbolag.

Pensionsmyndigheten är den myndighet som administrerar den allmänna pensionen och som också har informationsuppdraget gällande den allmänna pensionen. Via deras hemsida finns mycket bra information att hämta om pensionens alla delar.

Premiepensionen är den del inom den allmänna pensionen som du kan placera på börsen genom att själv välja fonder. Det kostar inget att välja eller att byta fonder inom premiepensionssystemet. Har du aldrig gjort ett val placeras din premiepension i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa, som förvaltas av Sjunde AP-fonden (AP7). Här kan du läsa mer om AP7 Såfa.

Vill du ha hjälp med och stöd med att placera din premiepension så har Pensionsmyndigheten tagit fram verktyget Fondvalsguiden. Guiden hjälper dig att söka och jämföra olika fonder så att du kan ta ställning till hur du vill placera din premiepension.

Det finns även andra verktyg som du kan ta hjälp av för att få tips om vad som påverkar din pension och hitta de fonder som passar dig.

Riskverktyget

Kostnadsverktyget

Tidsverktyget

Helheten

Premiepensionssystemet är ett fantastiskt system för de som har kapitalförvaltning som intresse och som vill sätta ihop sin egna fondportfölj. Systemet bygger på ett visst engagemang och kunskap från den aktiva spararen. Har du däremot inte koll på hur systemet fungerar, kan det vara svårt att avgöra vad som är en bra placering och inte. Det är den osäkerheten som oseriösa premiepensionssäljare använder sig av när de ringer.

Premiepensionen ska komplettera inkomstpensionen – del 2