Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Kom ihåg att nya pensionsavsättningar görs årligen. Foto: iStock

Maria Schultz

Premiepensionen ska komplettera inkomstpensionen – del 2

Här går vi igenom hur pensionssystemet fungerar, premiepensionens förhållande till inkomstpensionen, hur AP7 Såfa fungerar och hur AP7 arbetar.

I del 1 kikade vi på hur pensionen ser ut som helhet. Här fokuserar vi på den nedre delen av pensionspyramiden; den allmänna pensionen och hur inkomst- och premiepension kompletterar varandra.

När du arbetar och betalar skatt i Sverige tjänar du in till din allmänna pension.  Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det är staten som betalar in en så kallad pensionsavgift för din allmänna pension och det du får kallas för pensionsrätt. Hur mycket pengar du får när du går i pension beror på hur många pensionsrätter du har jobbat in.

Det finns två delar av den allmänna pensionen – inkomstpensionen och premiepensionen. Den sammanlagda pensionsrätten är 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst, varav 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen.

Utvecklingen av inkomstpensionen, som utgör huvuddelen av den allmänna pensionen, är kopplad till Sveriges ekonomi. Räntan på inkomstpensionen bestäms av inkomstutvecklingen i Sverige. Därmed är risknivån i huvuddelen av den allmänna pensionen relativt låg och påverkas inte direkt av att börsen går ner.

Premiepensionen är den del som du som sparare har möjlighet att placera på börsen och som AP7 förvaltar åt en del av Sveriges pensionssparare. Premiepensionen är därmed beroende av utvecklingen på börsen. Möjligheten att placera sin premiepension på börsen kan innebära att riskspridningen för den allmänna pensionen förbättras; du kan kombinera inkomstpensionens låga risk med en högre risk i premiepensionen och därmed förhoppningsvis en bättre pension när det är dags. På så sätt kompletterar inkomst- och premiepensionen varandra.

Det är också viktigt att komma ihåg att nya pensionsavsättningar görs årligen. Det innebär att du handlar både när börsen är högt och lågt värderad. Har börsen gått ner så innebär det att du handlar fonder ”billigt”. Det gör att betydelsen av svängningar på börsen minskar över längre tidsperioder. Styrkan i premiepensionssystemet är att det finns valmöjligheter. Du kan hitta en risknivå som du själv är bekväm med och få ditt ”komplement” till inkomstpensionen att passa just dig.

Förvalsalternativet AP7 Såfa är särskilt utformad för att matcha inkomstpensionen. Upp till 55 års ålder består aktieportföljen av en renodlad global aktiefond. Genom att sprida aktieinnehaven över hela världen minimeras sårbarheten för lokala börskrascher. För att du sedan ska påverkas mindre av dramatiska börssvängningar och få en större trygghet på äldre dagar, minskas risken genom att 3–4 procent årligen flyttas från aktiefonden till räntefonden mellan 55 och 75 års ålder.

Så här funkar pensionen – del 1

Premiepensionen ska komplettera inkomstpensionen – del 2