Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Såfa-guiden lanseras

AP7 lanserar en Såfa-guide med mer mottagaranpassad information om det förvalda alternativet i premiepensionssystemet. Lanseringskampanjen ”Chilla Pernilla” är AP7:s första kommunikationssatsning direkt mot spararna.

Syftet med Såfa-guiden är att öka kunskapsnivån hos spararna om det statliga förvalsalternativet, AP7 Såfa. Ett av huvudbuskapen i lanseringskampanjen är att spararna inte behöver oroa sig för premiepensionen bara för att de inte är aktiva på fondtorget.

När det gäller svenskarnas placering av sin premiepension visar både tidigare och en nyligen genomförd undersökning på lågt engagemang och låg kunskapsnivå.

Vi har försökt vara mer pedagogiska och göra det enklare för alla intresserade att sätta sig in i hur det fungerar. Sen måste man acceptera att många inte är roade av kapitalförvaltning och se till att de inte straffas för det. Det är vårt jobb, säger Richard Gröttheim, vd AP7.

Kommunikationskampanjen ”Chilla Pernilla”, som kommer att gå både i print och radio, uppmanar spararna att ta det lugnt och att bilda sig en egen uppfattning på den nya webbplatsen.  AP7 kommer också att delta på Stockholm Marathon med ett informationstält där åskådarna kan ”chilla”, hämta andan och få information om premiepensionen.

Lyssna på våra radiospotar!

Såfa-guiden 20130527

Senaste nytt


Marknaden kan vara en bra klimattjänare


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.


Gig-ekonomin - kan bli en pensionsfälla

För många är Gig-ekonomin synonymt med frihet. Men vad få vet är att det kan få ödesdigra konsekvenser. Därför har Förvalt intervjuat Pensionsmyndigheten om vad som gäller.


Hur lurar man hjärnan att spara smart?

Livet är fyllt av frestelser och direkta belöningar. Lär dig att undvika de tankefällor som finns inbyggda i våra hjärnor och fatta finansiella, smarta beslut.