Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Såfa i topp i europeisk jämförelse

Avkastningen för långsiktigt pensionssparande i Europa underpresterar. Det visar organisationen Better Finances senaste studie där den långsiktiga avkastningen för pensionssparandet i Europa granskats och jämförts med kapitalmarknaden i övrigt.

Men det svenska förvalsalternativet sticker ut och visar faktiskt den bästa utvecklingen. I jämförelse med andra europeiska länders utveckling på pensionssparande ger det svenska förvalsalternativet bäst resultat. 8,66 procent är den årliga utvecklingen i snitt efter avgifter och inflation mellan 2002 och 2016, enligt rapporten. Få andra länder svarar upp mot den siffran.

Att avkastningen på det långsiktiga pensionssparandet är dåligt i många länder beror främst på de avgifter som förvaltarna tar ut. Avgifterna är i sig inte högre än på övrigt sparande, men med lång sparhorisont gröper avgifterna ur det totala sparkapitalet.

Studien visar också att det är stora skillnader mellan pensionsfondernas tillgångsallokering över länder och produkter. Sett till hela Europa är räntebärande värdepapper det som dominerar och som också gör att avkastningen blir lägre. Men i Sverige är aktier dominerande.

Sverige utmärker sig också, tillsammans med fyra länder, genom att ha byggt upp ett förfinansierat pensionssystem under en längre tid. Övriga länder har i stor utsträckning åberopat ett offentligt förvaltat betalningssystem.

I Sverige har pensionsspararnas aktivitet ändrat sig avsevärt under åren visar studien. När premiepensionen kom 2000 valde 67 procent av de som kom in i systemet sina egna fonder. Tio år senare valde bara 1,6 procent annat än förvalsalternativet under det första året. Fem år senare var det inte mer än 10 procent av de som äntrade systemet 2010 som gjorde ett aktivt val.

Sammanfattningsvis konstateras att det svenska pensionssystemet är robust och hållbart. Vårt unika system med premiepension bidrar till att sprida risker och öka avkastningen, eftersom det är möjligt för sparare att placera en del av sitt pensionskapital på aktiemarknaden.

Men enligt rapporten finns det ändå anledning att vara oroad:
”När livslängden ökar kommer klyftan mellan löner och pensioner att öka. För att stoppa denna utveckling måste den faktiska pensionsåldern höjas och individen måste också ta mer ansvar för sitt pensionssparande. Detta gör det ännu mer viktigt med bra, tillgängliga produkter med låga avgifter.”

Louise Svensson