Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: iStock

Maria Schultz

Saknar tjänstepension – hur mycket behöver jag spara?

Det kan finnas olika skäl till varför man saknar tjänstepension. Faktum är att 1 av 10 saknar tjänstepension, något som kan få stora effekter på hur mycket man kan plocka ut som pensionär. Enligt en rapport från Skandia förväntar sig varannan svensk att pensionen ska motsvara 75-80 procent av slutlönen. I verkligheten ser den ut att ligga på mellan 60-70 procent.

Pensionsmyndigheten har i en rapport (2021) beräknat att det handlar om ungefär 5 000 kronor lägre i pension per månad livet ut jämfört med dem som har tjänstepension. Typfallen de utgick från var födda 1975 respektive 1990.

Viktigt att veta är att om du jobbar inom kommun, region eller statligt så finns det alltid tjänstepension via avtalen. Men hos privata arbetsgivare är det inte lika självklart. Det är alltså ditt eget ansvar att fråga om det finns en möjlighet att få individuell tjänstepension, eller så måste du starta ett eget. Då kan det vara smart att se till att få upp lönen och använda det som ett argument vid en anställning. Och glöm inte att ju yngre du är och ju högre lön du har, desto större del av din totala pension kommer från just tjänstepensionen.

Tänk på att tjänstepensionen innehåller viktiga ekonomiska skydd om du till exempel blir sjuk eller skulle dö. Och om du inte har tjänstepension får du klarar dig på endast den allmänna pensionen och den kan bli väldigt låg.

Dessutom kan det vara bra att teckna extra försäkringar så som inkomstbortfall-, sjuk- eller premiebefrielseförsäkring. Man kan bli långtidssjuk och då är det inte bara tjänstepensionen som blir viktig.

Men hur ska man gå tillväga? Men hur mycket krävs det för att man inte ska förlora flera tusentals kronor?

Om man inte omfattas av ett kollektivavtal kan det vara bra att lösa det med ett individuellt pensionssparande. Ett bra riktmärke är att spara mellan 4,5 till 6 procent av din månadslön före skatt upp till 44 375 kronor (2022). Tjänar du mer, behöver du spara mer.

Men om arbetsgivaren säger nej?

Då kan man föreslå att man kan kompenseras genom en högre lön och så kan man själv lägga undan den delen i ett pensionssparande. Skulle du få ett nej även till det kan det vara läge att fundera på nytt jobb. Inget lätt val men framtiden är viktig och det kan i vissa fall handla om miljoner kronor.

För de allra flesta krävs ett sparande med avdragsrätt på minst 4,5 procent av inkomsten för att få samma pension som någon med samma lön och tjänstepension, men om man tjänar mer då måste man spara betydligt mer för att uppnå samma resultat.

Tillhör arbetsgivaren inte ett kollektivavtal får de som sagt själva välja hur mycket de vill betala in per månad. Därför är det bra att ha ett riktmärke för hur mycket tjänstepension du bör ha. De stora kollektvtalen är en bra måttstock. Om vi tar ITP betalar arbetgivaren varje månad in:

  • 4,5 procent på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
  • 30 procent på lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp

Det innebär att en person som tjänar 60 000 per månad utan ITP eller tjänstepension måste spara cirka 12 procent av sin inkomst för att sparandet ska motsvara inbetalningen av tjänstepensionen.

Det kan också vara bra att veta att man får göra avdrag för privat pensionssparande med upp till 35 procent av lönen i inkomstdeklarationen. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 476 000 kronor (2022). Detta gäller alltså om man inte har tjänstepension via sin arbetsgivare.

Att inte ha tjänstepension eller någon form av avsättning innebär alltså att man kan gå miste om miljonbelopp och i fokus står bland annat den nya generationen som kanske tar tillfälliga uppdrag, frilansar eller kör eget. Med andra ord en flexibel arbetsmarknad ställer högre krav på oss som individer när det gäller den framtida pensionen.