Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Sämre värdeutveckling för de som anlitar förvaltningstjänster

Den årliga rapporten Premiepensionen – pensionsspararna och pensionärerna 2015, visar på fortsatt bra utveckling för premiepensionen.

Pensionsmyndigheten skriver att de som haft bäst utveckling under året är de som legat kvar i Såfa eller de med egenplacerad portfölj. Sämre har det gått för de som anlitat någon typ av förvaltningstjänst.

Tabellen nedan visar genomsnittlig värdeutveckling sedan premiepensionen infördes för pensionssparare med AP7 Såfa, egen portfölj och förvaltningstjänst, internränta i procent.

  Utveckling sedan starten år 2000
AP7 Såfa 9,3
Egen portfölj 6,2
Förvaltningstjänst 5,4

Källa Premiepensionen – pensionsspararna och pensionärerna 2015

Det går alltså att konstatera att pensionssparare som anlitat förvaltningstjänster inte hängt med i värdeutveckling.

Förvaltningsföretagen förvaltar cirka 70 miljarder kronor åt cirka 700 000 premiepensionssparare i 65 fonder. Pensionsmyndigheten uppskattar att förvaltningsföretagens intäkter uppgår till cirka 700 miljoner kronor per år. I Pensionsmyndighetens rapport Förvaltningstjänster inom premiepensionen kan du läsa mer om förvaltningsföretagens verksamheter, fonder och avgifter.

Där skriver de,

Uppskattningen av de 700 miljoner kronorna i intäkter baserar vi på kapitalet i respektive förvaltningsföretags fonder och fondavgifterna för dessa, samt i förekommande fall den årlig avgift företagen tar ut från det antal kunder som vi bedömer att de har. Om pengarna i stället hade placerats i genomsnittsfonden hade kunderna sparat cirka 500 miljoner kronor. Hade pengarna placerats i AP7 Såfa så hade besparingen blivit ännu större – cirka 600 miljoner kronor.

Att Såfa under en längre tidsperiod om 15 år drar iväg och har en mer positiv utveckling beror främst på,

  • Hävstången, det vill säga en högre aktieexponering under långa tidsperioder
  • De låga avgifterna i fonderna
  • Skatteåterbäringen som AP7 (som statlig fond) kan tillgodoräkna sig på ett flertal marknader