Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Botnen Diamant och Carl-Johan Schultz har skrivit boken Hållbariseringen och där går de igenom vad ditt företag måste hålla koll på i omställningen. Foto: Liber

Maria Schultz

Sex hållbara måsten för dig som företagare 

Har du och ditt företag en strategi för ert hållbarhetsarbete? Alla har inte det. Och för dig som har det är det alltid bra med ny input. Det ger författarna bakom nya boken Hållbariseringen. Här är sex av deras tips.

Författarna bakom Hållbariseringen (Liber) har jobbat länge med hållbar utveckling. Mikael Botnen Diamant utbildar och föreläser för företag, organisationer och myndigheter kring den viktiga omställningen. Han var dessutom med vid förhandlingarna bakom Agenda 2030 som en av UD:s sakkunniga delegater. 

Medförfattaren Carl-Johan Schultz är kommunikationsstrateg och har fokuserat mer och mer på hållbarhetsfrågor. 

I deras nya bok​ går de igenom vad ditt företag måste hålla koll på i omställningen. 

Vi ger några av alla viktiga bitar:

 

  • Kartlägg din verksamhet utifrån de 17 globala målen

Agenda 2030 med dess 17 globala mål och sina 169 delmål går inte att ignorera för företag längre. Ju närmare 2030 vi kommer, desto mer hårdnar trycket från politiker och lagstiftare. Om du proaktivt analyserar hur ni ligger till och behöver göra är det till gagn för er.

 

  • Sätt mätbara mål

Om du och ditt företag sätter upp mål utifrån de globala målen är det också viktigt att göra dem mätbara, annars är det svårt att utvärdera vilken effekt era åtgärder haft och att bedöma resultatet av ert hållbarhetsarbete.

 

  • Öka chansen att vinna upphandlingar

Varje år upphandlas varor och tjänster för cirka 700 miljarder kronor. “Det offentliga kommer framöver att strama åt vad som får räknas som hållbara investeringar och upphandlingar”, skriver författarna. Därför är det av stor vikt att som företagare sätta igång sitt omställningsarbete för att ha större chans att vinna upphandlingar.

 

  • Inkludera dina kunder

När du ska satsa på en hållbar förändring är det viktigt att också ta med kunderna på resan. Om de inte känner sig delaktiga i vad du och ni gör, så blir det svårare att genomföra förändringen. Men! Tänk på att inte lägga över ansvar och skuld på kunderna, snarare visa hur de genom sina val kan snabba på omställningen.

 

  • Engagera varandra

Som ledare måste du våga starta omställningen. Som anställd är du lika viktig för att utföra mycket av jobbet och äga hållbarhetsfrågan. Här gäller det att inspireras av andra, varandra och gemensamt engagera sig.

 

  • Börja lägg ert hållbarhetspussel

Författarna bakom Hållbariseringen har en modell med nio områden som de kallar Hållbarhetspusslet. Här finns viktiga områden såsom att inventera interna förutsättningar, kartlägga, sätta mål, utbilda och kommunicera. Verkligen ett handfast verktyg för att komma igång med hållbarhetsresan. 

För när är det dags för dig att lägga in en hållbar växel?