Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Ska barnbarnen stå för notan?

Vad blir effekten om vi skrotar premiepensionssystemet? Tidigare i våras bad Riksdagens utredningstjänst Pensionsmyndigheten att beskriva hur den allmänna pensionen skulle påverkas av en minskning av premiepensionens avgiftsnivå från 2,5 procent till 0 respektive 1,5 procent, då avgiften förs över till inkomstpensionssystemet.

Svaret ser ni nedan. För barnbarnen till dagens pensionärer kan det röra sig om sänkt pension med en tusenlapp eller två i månaden.

Effekten på den totala allmänna pensionen av att växla hela premiepensionsavgiften till inkomstpensionssystemet, givet olika avkastningsantaganden, går att utläsa i tabellen nedan.

 

  Real   avkastning 1,8 % Real   avkastning 3,9 % Real   avkastning 5,3 %
Årskull Kr Kr Kr
1950 -10 -10 -10
1955 -30 -50 -60
1965 -100 -210 -300
1975 – 180 -500 -770
1985 -270 -910 -1 560
1995 – 320 -1 230 -2 190

*Beloppen är uttryckta i 2012 års priser och löner.

 

De yngre drabbas hårdast i och med att de påverkas fullt ut av en avgiftsväxling för alla sina premieinbetalningar.

Detta är vad Ole Zettergren hänvisar till i SVT:s intervju med honom i gårdagens rapportsändning. Tidigare har även Johan Hellman, före detta generaldirektör för Premiepensionsmyndigheten, konstaterat att det skulle kosta en 25-åring med normal inkomst en tusenlapp mindre i pension varje månad om man avskaffade premiepensionssystemet.

Hellman avvisar också det mesta av den kritik som framförts mot premiepensionssystemet som ogrundade åsikter. Här är fakta.

Om man tänker sig att syftet med förändringen är att dagens pensionärer ska få det bättre, kan man fråga sig om barnbarnen ska få någon form av kompensation. De får ju stå för notan.

Louise Svensson