Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Ska man spara hållbart?

Vilka hållbara fonder gör skillnad – på riktigt? Forskaren Joakim Sandberg har studerat hur fondförvaltarna tar sig an hållbarhetsfrågor. Här är hans bästa tips till småsparare.

Intresset och viljan att leva hållbart blir allt större i Sverige i dag. Sparandet är inget undantag. Småsparare är väldigt positiva till hållbarhet och i branschen finns intresse av att möta efterfrågan. Men även om utvecklingen går i rätt riktning är det fortfarande inte helt lätt att navigera i utbudet för den pensionssparare som vill säkra en hållbar framtid – både för sig själv och planeten.

– Kapitalmarknaden har inte riktigt hängt med i det här intresset för hållbarhet vilket gör att utbudet inte återspeglar efterfrågan. Konsumentorganisationer som Svanen driver just nu på utvecklingen, men vill man spara hållbart behöver man själv läsa på och vara lite mer aktiv, säger Joakim Sandberg, professor i ekonomi och praktisk filosofi vid Göteborgs universitet.

Välja bort, välja till och påverka

Joakim Sandberg har studerat vilka tillvägagångssätt fondförvaltare använder sig av för att hantera hållbarhetsfrågor. Tre huvudsakliga arbetssätt dominerar. Välja bort, välja till och påverka. Välja bort gör de som utesluter företag som bedöms ”ohållbara”. Välja till handlar om att fokusera investeringarna på de allra bästa bolagen, ur ett hållbarhetsperspektiv. Och strategin ”påverka” är en aktiv strategi där fondförvaltare för dialog med sina innehav för att påverka bolagen i en mer hållbar riktning.

Det finns två bakomliggande mål – symbol och effekt. En symbolhandling är att ta ställning mot exempelvis olja och utesluta oljebolag ur fonden. Uteslutningen leder dock oftast inte till någon större effekt på bolagen eftersom de är för stora för att påverkas av enskilda förvaltare, menar Joakim Sandberg. Att välja bort dåliga bolag bedöms alltså ha liten påverkan och oftare handla om symbolik. Jobbar man med målet att få så stor effekt som möjligt är det framförallt strategierna ”välja till” och ”påverka” som är aktuella.

– De flesta förvaltare använder sig av en kombination av alla tre strategier. Som fondsparare tycker jag absolut att man kan kontakta sitt fondbolag och fråga om hur de ser till att hållbarhetsarbetet verkligen har effekt och hur de resonerar kring olika åtgärder och var pengarna gör störst skillnad, säger Joakim Sandberg.

Stor potential att påverka

Det finns en stor potential att påverka utvecklingen i en positiv riktning genom kapitalflöden. Småsparare har en stor makt att påverka om man väljer att investera sina pengar hållbart. För den som inte själv vill vara aktiv och jämföra olika fondförvaltare finns i dag exempelvis Svanenmärkta fonder som lever upp till vissa hållbarhetskrav. EU jobbar också med att ta fram en egen märkning.

– Vart kapitalet går styr hur vår ekonomi förändras. Vi kan förändra samhället genom att omdirigera pengaflöden. Det är en stor möjlighet till påverkan som jag hoppas att många ser och agerar på, säger Joakim Sandberg.

Vill du veta mer om Sandbergs slutsatser, kan du läsa Småspararguidens genomgång här.