Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Skälen till att kvinnor har lägre pension

De främsta orsakerna till att kvinnor har lägre pension än män är att de jobbar mer deltid och har lägre lön. Föräldraledighet, VAB och deltid påverkar din pension!

Idag lanserar Pensionsmyndigheten sin nya kampanj som riktar sig till blivande och nyblivna föräldrar. Syftet med kampanjen är inte att tala om hur man ska göra utan istället ge tips om vad de bör tänka på för att den framtida pensionen inte ska påverkas negativt.

Här är några tänkvärda siffror som lyfts på myndighetens nya kampanjsajt,

  • Kvinnor tar ut 74 % av föräldrapenningdagarna, medan män tar ut 26 %.
  • Kvinnor tar i genomsnitt ut 2 av 3 VAB-dagar.
  • 30 % av alla kvinnor jobbar deltid, siffran för män är 11 %.
  • Kvinnor har i genomsnitt 6 700 kronor mindre i pension per månad än män. De största anledningarna till det är deltidsarbete och lägre löner.

När vi bildar familj blir vi ojämnställda. Kvinnor, i genomsnitt, får lägre lön, sämre pension och sparar mindre. Att kompensera den som arbetar hemma borde därför vara en självklarhet!

I inlägget Kompensera den som jobbar hemma har vi tidigare tagit upp ekvationen,

Kvinna + Man + Barn = Ojämställd lön, pension och sparande!

I inlägget ger vi tips om hur man kan kompensera den som är hemma och tar ett större ansvar för familjen under småbarnsåren avseende pension och sparande.

Det kan tyckas vara mycket att ta in och att tänka på men om man mejslar ner det så handlar det i slutändan om att din pension grundas på din totala livsinkomst. Hur mycket och hur länge du jobbar påverkar hur stor din pension blir, det är viktigt att ha med sig!

 

Louise Svensson

Senaste nytt


Marknaden kan vara en bra klimattjänare


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.


Gig-ekonomin - kan bli en pensionsfälla

För många är Gig-ekonomin synonymt med frihet. Men vad få vet är att det kan få ödesdigra konsekvenser. Därför har Förvalt intervjuat Pensionsmyndigheten om vad som gäller.


Hur lurar man hjärnan att spara smart?

Livet är fyllt av frestelser och direkta belöningar. Lär dig att undvika de tankefällor som finns inbyggda i våra hjärnor och fatta finansiella, smarta beslut.