Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Skippa återbetalningsskydd och tjäna tusenlappar i pension

Återbetalningsskydd på pensionen är en bra säkerhet för dina förmånstagare. Men det är ganska relevant att tänka igenom om man verkligen behöver det, något många missar. Så hur ska man tänka?

Collectum har räknat på hur mycket en person faktiskt kan tjäna på att plocka bort återbetalningsskyddet. Det kan handla om en tusenlapp extra i månaden, alltså 12 000 mer om året. Ganska mycket pengar alltså.

Själva poängen med skyddet är att man ska kunna säkra upp så att familjen – barn och partner inte står utan ekonomiskt stöd om man skulle gå bort i förtid.

Om man tar bort återbetalningsskyddet kan man öka sin pension med upp till 15 procent, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

– Det lönar sig att se över sin tjänstepension några gånger under arbetslivet. Att välja bort återbetalningsskyddet när barnen klarar sig själva ger mer pension till dig. Det man först ska se till är att jobba på en arbetsplats som erbjuder tjänstepension. Därefter är det enkelt att välja till eller välja bort återbetalningsskydd, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

En anna sak man ska tänka på är om familjen är beroende av ens inkomst, det är då återbetalningsskyddet innebär en trygghet. Skulle den försäkrade gå bort innan pensionering betalas kapitalet ut till de efterlevande under fem år som ett månadsbelopp. Går den försäkrade bort under tiden pensionen betalas ut övertar familjen de utbetalningar som återstår, men det gäller endast till dess att den försäkrade skulle fyllt 85 år.

Den dagen barnen flyttat hemifrån och har en egen inkomst är de inte längre lika beroende av förälderns inkomst och då kan det alltså löna sig för den som valt återbetalningsskydd att plock bort det. För om man har det kvar – vilket många tyvärr har då de inte är medvetna om vilka förluster det innebär för den privata ekonomin – är att man kan gå miste om de arvsvinster som försäkrade utan återbetalningsskydd delar på.

Nu tänker du kanske: Vad är arvsvinst?

Arvsvinst innebär att när du dör fördelas pengarna som finns kvar i din pensionsförsäkring mellan dem som fortfarande lever och har samma typ av försäkring. När det gäller tjänstepension eller privat pension finns arvsvinst till för dem som inte har återbetalningsskydd. Termen används även inom allmänna pensionen.

Och för att ge en ännu tydligare bild så kan vi ge samma beskrivning som Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten skrev i ett blogginlägg: ”Tänk dig en fullsatt buss med människor som alla har en tjänstepension. Halva bussen har återbetalningsskydd och halva har det inte. En person i bussen dör och det råkar vara en människa utan återbetalningsskydd, då får alla som inte heller har återbetalningsskydd dela på pengarna. De som har ett återbetalningsskydd får däremot inte ta del av dessa pengar, eftersom de har valt att ge sina pengar till sina efterlevande istället.”

Hur mycket man kan tjäna på att stryka återbetalningsskyddet beror på vad man tjänar och hur många år man jobbar, men Collectum har gjort en beräkning före skatt.

August tjänar 25 000 vid 25 års ålder
August slutlön: 49 060
Med återbetalningsskydd: 9 340
Utan Återbetalningsskydd: 10 280
Allmän pension: 19 230
Total Pension med återbetalningsskydd: 28 570
Total pension utan återbetalningsskydd: 29 510

Lina tjänar 28 000 vid 25 års ålder
Linas slutlön: 54 950
Med återbetalningsskydd: 11 520
Utan Återbetalningsskydd: 12 680
Allmän pension: 20 850
Total Pension med återbetalningsskydd: 32 370
Total pension utan återbetalningsskydd: 33 530

Rebecca tjänar 32 000 vid 25 år
Rebeccas slutlön: 62 800
Med återbetalningsskydd: 16 320
Utan Återbetalningsskydd: 17 960
Allmän pension:  22 450
Total Pension med återbetalningsskydd: 38 770
Total pension utan återbetalningsskydd: 40 410

Collectum har utgått från följande antaganden när de har gjort beräkningarna:
 • Årlig löneutveckling, efter inflation: 1,70 procent
 • Årlig avkastning under spartiden, före inflation: 6,50 procent
 • Årlig avkastningsskatt under spartiden på tjänstepensionen: 0,40 procent
 • Årlig inflation: 2,00 procent
 • Avkastning/prognosränta Tjänstepension utbetalning 2,51 procent

Så här tar du reda på om du har återbetalningsskydd:

Vilken valcentral som administrerar din tjänstepension beror på vilket kollektivavtalsområde du tillhör. Är du osäker på vilken valcentral du tillhör kontakta din arbetsgivare.

Viktig fakta om återbetalningsskydd

 • Väljer du återbetalningsskydd får din familj det samlade värdet av din pension när du dör.
 • Om du går bort innan du gått i pension betalas pengarna ut som ett månadsbelopp under fem år.
 • Om du går bort medan din pension betalas ut övertar din familj de utbetalningar som återstår.
 • Återbetalningsskydd ingår inte automatiskt i din ITP, du måste göra ett aktivt val.
 • Om du vill ta bort eller lägga till återbetalningsskydd gör du det enkelt genom att logga in på Collectum.se med BankID.
 • Om du inte har återbetalningsskydd får du vara med och dela på pengarna från dem som gått bort och inte hade skyddet.
 • Har du återbetalningsskydd fram till pensionen minskar din ersättning från tjänstepensionen med 3–5 procent.
 • Om du har återbetalningsskydd under hela tiden du tar ut pension minskar din ersättning från tjänstepensionen med 15–20 procent.

 

Källa: Collectum.se