Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

SMHI och Minecraft ska öka klimatkunskapen

Vi på Sjunde AP-fonden, har testat ett nytt spel. Inte vilket som helst utan SMHI:s nya satsning; Klimatanpassningspelet.
Klimatförändringarna gör att många ställer frågor om hur exakt man ska kunna förbereda sig inför en annorlunda framtid där torka, översvämningar, hetta, kyla, ja extremväder blir det normala tillståndet.

Därför har Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI tillsammans med Linköpings universitet utvecklat ett nytt spel som ska ge ökad förståelse för vad ett varmare klimat innebär och hur vi kan rusta oss inför de nya utmaningarna.

Spelet inleds med att kommunfullmäktige i Väderköping berättar om uppdraget man ska lösa. Hon förklarar att man hela tiden arbetar för att anpassa staden efter nya de nya behov som krävs på grund av extremare väder än tidigare.

Uppgiften börjar med att man ska samla information om de mest prioriterade områdena. Men först ska man kolla upp risker och möjligheter för jordbruk samt möjligheterna för att bygga ett nytt bostadsområde. Man får en summa pengar som man får födela och man ska även rädd liv.

Eftersom att målet är att man ska klimatanpassa Väderköping ska man även uppfylla några av FNs globala hållbarhetsmål.

Man får hela tiden en prognos för hur man ligger till och hur det går och man får även veta vad stadens invånare tycker.

– Vi hoppas att spelet ska inspirera till att bygga ett gott samhälle i ett förändrat klimat. Vi vill ge insikt och kunskap för arbetet med klimatanpassning, säger Aino Krunegård, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, vid SMHI.

Spelet är fritt tillgängligt på smhi.se. Det är självinstruerande och enkelt att komma igång med. Det går också att spela i Minecraft-miljö, vilket kräver en Minecraft-licens. Spelet finns då som en så kallad mod som är fritt nedladdningsbar.

Både webbspelet och Minecraft-spelet går att spela enskilt eller som rollspel i grupper. Spelet finns på svenska och engelska.

Grunden för spelet är ”serious gaming” som är ett verktyg för att träna förståelsen av komplexa sammanhang. Här får man lära sig se följder av olika beslut och hur de hänger samman. På ett praktiskt sätt rör sig spelarna i många typer av frågeställningar som etik, ekonomi, teknik, samhälls- och naturvetenskap.

Vi testade spelet och fick betyget 3 av 5. Vi räddade 94 liv av 118 och kunde så klart gjort saker och ting bättre. Men det är just det som är så roligt och lite beroendeframkallande. Dels inser man vilka utmaningar vi står inför och hur komplext det är att välja rätt metod för att lyckas. Men det är tankeväckande och ger definitivt en bränsle till att förbättra.

Så in och spela och se om du kan lyckas bättre än vi gjorde.

Senaste nytt


Marknaden kan vara en bra klimattjänare


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.


Gig-ekonomin - kan bli en pensionsfälla

För många är Gig-ekonomin synonymt med frihet. Men vad få vet är att det kan få ödesdigra konsekvenser. Därför har Förvalt intervjuat Pensionsmyndigheten om vad som gäller.


Hur lurar man hjärnan att spara smart?

Livet är fyllt av frestelser och direkta belöningar. Lär dig att undvika de tankefällor som finns inbyggda i våra hjärnor och fatta finansiella, smarta beslut.