Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Soffliggare ska ha det bästa – även inom kollektivavtalad tjänstepension

Idag gästas vi av Dan Wallberg som är pensionsexpert på PTK. Dan har över 30 års erfarenhet av våra pensionssystem och är expert på tjänstepensionen ITP. 

PTK

 

Man borde ha en konstruktion i alla system där det finns ett tydligt och bra icke-val. Som individ får du en bra sparprodukt även om du inte är intresserad. Det säger Rickard Gröttheim, vd för sjunde AP-fonden i Dagens Industri idag.

Vi som upphandlar sparalternativ för kollektivavtalad tjänstepension hade inte kunnat säga det bättre själva.

Som en av arbetsmarknadens parter och förhandlare av den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP har vi inom PTK ett särskilt ansvar för alla som inte gör något pensionsval. Vår ledstjärna är att en så stor del av pengarna ska gå direkt till pensionen. Pengarna får inte läcka ut i onödigt dyra lösningar för att systemen är svåra att överblicka. Sedan 2007 gör vi därför upphandlingar där alla bolag som vill får vara med och konkurrera om att förvalta de privatanställda tjänstemännens tjänstepension. Under den här perioden har vi sänkt avgifterna på de upphandlade fonderna med över 70 procent.

Särskilt viktigt är det att det blir så bra som möjligt för alla som inte gör något aktivt val – enligt precis samma princip som inom den allmänna pensionen där sjunde AP-fonden ska vara det bästa alternativet.

Vi ställer därför väldigt höga krav på det försäkringsbolag som blir upphandlat eller utsett till icke-väljarnas bolag. Inom ITP har vi upphandlat icke-valet i full konkurrens med de försäkringsbolag som har velat vara med i upphandlingen om icke-valet.

Vi har lyckats väl. Genom att undvika komplicerade lösningar, vara kostnadsmedvetna och dra nytta av stordriftsfördelar kan Alecta erbjuda en avgift på endast 0,13 procent. Med avgiftstaket blir avgiften aldrig högre än 75 kronor i månaden, oavsett kapital. Icke-valet är aktivt förvaltat och innehåller en garanti som innebär att de inbetalade premierna aldrig kan försvinna. Den senaste femårsperioden har avkastningen varit 12 procent per år i genomsnitt.

Vi känner oss med andra ord trygga med att soffliggarnas tjänstepension går till dem själva. Den som vill göra en egen riskanalys kan få rådgivning om både placeringar och försäkringar inom tjänstepensionen i rådgivningstjänst.se.

Inom ITP kan alltså de soffliggare som vill lugnt ligga kvar på soffan.

Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK

 

Kort om PTK
PTK är en samverkansorganisation för 26 fackförbund som representerar 830 000 privatanställda tjänstemän. PTK arbetar för bättre villkor och ökad trygghet – på jobbet, mellan jobb och efter jobben. Uppdragen är främst inom pensioner och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.