Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet
johanfloren

Soffliggarna ökade försprånget under 2012

Premiepensionssystemet är en fantastisk möjlighet för de som är roade av fonder och kapitalförvaltning. Utbudet är enormt och avgifterna rekordlåga.

Men systemet är också bra därför att alla som inte är roade av kapitalförvaltning lugnt kan göra något annat. Soffliggarna är omhändertagna.

2012 fick Såfa-sparare under 55 år en avkastning på 18,5 procent, vilket kan jämföras med de 10,5 procent som de privata fonderna gav. Hela Såfa-kollektivet fick 17,4 procent.

Det förvalda alternativet har också sedan starten levererat en avkastning som ligger över genomsnittet av de privata fonderna – 13 procentenheter över för att vara specifik. Det betyder att sannolikheten talar för att den som ger sig ut på fondtorget sänker, snarare än höjer, sin pension. Ingen behöver med andra ord känna sig tvingad att välja.

Utnyttja därför valmöjligheterna i systemet om du tycker att det är roligt. Annars gör du antagligen klokast i att låta bli. Ett latsmart val.

Johan Florén