Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Solenergi blir biobränsle – utan solceller

Svenska forskare vid Uppsala universitet har uppmärksammats i den vetenskapliga tidsskriften Energy & Environmental Science för sin upptäckt att framställa mikroorganismer som effektivt kan producera alkoholen butanol utav koldioxid och solenergi, utan att behöva gå omvägen via solceller.

Upptäckten innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten. Något som i allra högsta grad är klimatpositivt.

Forskarna har lyckats modifiera mikroskopiska cyanobakterier  somproducerar de stora mängder butanol och dessa kan användas som ett miljövänligt fordonsbränsle. Det är ingen nyhet i sig att man kan framställa butanol på det här sättet.

Det som är nytt är att forskarna visar att det går att få till en betydligt högre produktion, så pass hög att det blir möjligt att använda i produktion.

Rent praktiskt kan butanolen användas inom bilindustrin och fördelen är att det är ett miljövänligt fordonsbränsle. Dessutom kan det även användas som en miljövänlig komponent i gummi till däcken, och i plaster. I alla fallen ersätts användandet av fossila bränslen av en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.

Även större industrier, inom alla branscher, som idag har höga utsläpp av växthusgasen koldioxid kan använda processen med cyanobakterier för att binda koldioxid och på det sättet minska sina utsläpp betydligt.

– De mest effektiva fotosyntetiska organismerna på jorden är mikroskopiska cyanobakterier. I den här studien utnyttjar vi deras förmåga att effektivt fånga in solens energi och fixera luftens koldioxid tillsammans med alla de verktyg vi har att modifiera cyanobakterier att tillverka önskvärda produkter. Resultaten visar att en direkt produktion av koldioxidneutrala kemikalier och bränslen från solenergi är en framtida möjlighet, säger Peter Lindblad, professor vid institutionen för kemi vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, som leder projektet.

Foto: Wikimedia

Senaste nytt


Marknaden kan vara en bra klimattjänare


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Gig-ekonomin - kan bli en pensionsfälla

För många är Gig-ekonomin synonymt med frihet. Men vad få vet är att det kan få ödesdigra konsekvenser. Därför har Förvalt intervjuat Pensionsmyndigheten om vad som gäller.


Hur lurar man hjärnan att spara smart?

Livet är fyllt av frestelser och direkta belöningar. Lär dig att undvika de tankefällor som finns inbyggda i våra hjärnor och fatta finansiella, smarta beslut.


Vad är avgifternas betydelse för långsiktigt sparande?

AP7 frågade Roine Vestman, professor i vid Stockholms Universitet om betydelsen av fondavgiften på lång sikt. Hur viktig är den egentligen?