Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Björn Jernström var föräldraledig och nybliven villaägare när han kom på sin revolutionerande idé. Foto: Ferroamp

Maria Schultz

Ferroamp banar vägen i omställningen

Efterfrågan på el ökar när elektrifieringen sveper över samhället. Samtidigt ställer vi om till förnybara energikällor. Det skapar en volatilitet i elnätet. En svensk uppfinning kan stabilisera situationen.

Björn Jernström var föräldraledig och nybliven villaägare. Som ingenjör var steget inte långt till att börja fundera över hur hemmet kunde optimeras och elförbrukningen visade sig vara en intressant utmaning. Björn installerade bergvärme och bytte till lågenergilampor. Men huvudsäkringen var en del av elräkningen som var svårare att påverka.

– Jag var intresserad av att sänka huvudsäkringen men ville samtidigt inte riskera strömavbrott. Då fick jag idén om att jobba med att fördela om energin för att reducera obalanser som kan leda till att säkringen går. Det är ur idén om fasbalansering som min uppfinning växte fram, säger Björn Jernström.

Likström en viktig nyckel

Björn valde att satsa och grundade företaget Ferroamp. Den lösning som han tog fram – EnergyHub – bygger på likström. Systemet bygger på aktiv styrning och optimering av energi som kapar effekttoppar. Nya produkter som solceller, elbilar och batterier använder sig av likström medan andra apparater som tv-apparater och diskmaskiner går på växelström. När man konverterar fram och tillbaka mellan lik- och växelström sker alltid en energiförlust. Genom att använda en EnergyHub minimeras också den förlusten och vi kan alltså nyttja mer av energin.

Enkelt förklarat handlar det om att kunna använda all sin egenproducerade el. Något de flesta har svårt att göra idag. Detta eftersomn att vi främst förbrukar el på morgonen och kvällen – solelen produceras däremot på dagtid. Därför tvingas vi sälja tillbaka vår egenproducerade solel till elnätet på dagen och sedan köpa tillbaka den till ett mycket dyrare pris på kvällen. Det Björn vill komma åt är att vi inte ska vara beroende av elnätet, utan den solel man själv producerar ska man kunna lagra och använda för eget bruk,

– Mycket av den nya tekniken som kommer nu bygger på likström. När vi redan från början jobbar med likström slipper vi en del av konverteringen vilket gör att vi kan ta tillvara på mer av den energi som behövs för exempelvis elbilen eller som produceras av solcellerna, säger Björn Jernström.

Tar kontroll över elen

När allt mer av vår vardag elektrifieras ökar också komplexiteten i den infrastruktur som behövs i hemmet, och i hela samhället, för att vi ska kunna bibehålla de funktioner vi har vant oss vid. Björn Jernström menar att vi i framtiden kommer behöva bli bättre på att själva optimera vår produktion och konsumtion av el. Bli smartare elkonsumenter helt enkelt. Och den volatilitet som skapas i energiomställningen är mer än en fråga för enskilda hushåll. Det drabbar hela samhället.

– En EnergyHub kan hjälpa till att styra planeringen av vissa processer, exempelvis laddning av en elbil till fördelaktiga tider. Kopplar man dessutom in batterier går det att lagra energi som sedan kan nyttjas för konsumtion när efterfrågan på el är hög. I framtiden vill vi också ha funktionalitet så att man kan använda sig av ett batteri vid strömavbrott. Besparingarna kan totalt sett bli stora för en villaägare, säger Björn Jernström.

Samhällsnyttan i produkten är en högaktuell fråga. Eftersom en EnergyHub möjliggör styrning av elen kan den styrningen också användas i elsystemet som helhet. Styrningen blir en handelsvara som enskilda villaägare kan få betalt för att erbjuda som en lösning för att stabilisera elnätet vid effekttoppar. Det är extra viktigt när volatiliteten i elnätet ökar till följd av en ökande andel förnybara energikällor som inte är lika pålitliga i leveransen som vi har vant oss vid.

– Det finns många skäl att jobba med fasbalansering i hemmet. Du kan sänka elkostnaderna, få bättre kontroll över elen och frigöra potential för en elbil eller kanske koppla in solceller i framtiden. Jag tror att elförsörjningen kommer att fortsätta vara en väldigt aktuell fråga framöver för privatpersoner, fastighetsägare och hela samhället, säger Björn Jernström.

Nedan kan du lyssna på Björn Jernström.