Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Kan en billigare svensk krona påverka pensionssparandet? Foto: iStock

Maria Schultz

Svenska kronan värderas rekordlågt – så påverkas pensionen

Är det bra eller dåligt för ditt pensionssparande när den svenska valutakursen sjunker? Här och nu påverkas värdet, men över tid spelar valutakursen mindre roll. Så här hänger det ihop.

Har du märkt att det pratats en del på sistone om den svenska valutakursen? Kanske har du varit ute och rest, eller köpt något från utlandet, och noterat att det känts lite dyrare?

Och det stämmer – den svenska kronan är idag, jämfört med något år tillbaka, billigare i relation till andra valutor. Det innebär att vi får mindre för pengarna när vi handlar utomlands. Men påverkar det oss även på andra sätt? Kan en billigare svensk krona påverka pensionssparandet?

Ja, en del av ditt pensionssparande består av fonder. Och fonder består i sin tur av innehav i aktier. Utländska aktier handlas i olika valutor och värdet på de olika valutorna kommer att ha en effekt på avkastningen.

– När vi äger aktier utomlands påverkas aktiens värde av valutornas rörelser gentemot kronan. Om till exempel valutan euro går ner i värde mot den svenska kronan, då minskar värdet på aktien när vi räknar om aktiekursen till kronor. Och omvänt stiger värdet på aktien om kronan försvagas mot euron, säger Pontus von Essen, Head of Strategy på AP7.

Går det att bli av med valutarisken?

Men om avkastningen påverkas av valutarörelser – bör man då inte också försöka ta bort den risken? Det finns skydd mot valutarörelser. Det kallas ”hedging”, men att använda sig av skyddet kostar pengar. För en kortsiktig investerare kan det vara motiverat att betala bort risken för svängningar i valutakurser. Men för en långsiktig investering, som ett pensionssparande är, blir fördelarna med valutaskydd inte lika tydliga.

– 99 procent av de placeringar vi gör på AP7 är utanför Sverige. Vi äger aktier under lång tid och över hela världen. På lång sikt har vi ingen uppfattning om hur valutorna kommer att utvecklas. Det finns helt enkelt inte något skäl att anta att den svenska kronan varken ska försvagas eller förstärkas mot andra valutor. Vi ser istället valutariskerna som kommer från investeringar i aktier utomlands  som en del av risken från investeringar, säger Pontus von Essen.

Effekten av den senaste tidens svaga svenska valutakurs är alltså att avkastningen i AP7 gått upp. När du får mindre för dina svenska kronor utomlands kan det kännas skönt att veta att ditt pensionssparande i utländska aktier samtidigt har ökat i värde. Semesterkassan har minskat, men pensionen ökat!

Så ska du tänka i ditt eget sparande

Som privatperson kan valutakursen vara relevant att tänka på här och nu. Beroende på utvecklingen går det att anpassa var vi reser och hur vi handlar.

Men på längre sikt, som i pensionssparandet, är valutakurser svåra att förutspå. Det är helt enkelt inget som går att ta höjd för. Och det kan såklart även vara befriande skönt. I ett långsiktigt sparande till pensionen kommer det att gå både upp och ner. Det är en del av resan.

FAKTA: Den svenska valutakursen

  • I slutet av 1992 övergav Sverige den fasta växelkursen. Sedan dess har valutakursen istället styrts av utbud och efterfrågan.
  • I tider av finansiell oro brukar många investerare söka sig bort från mindre valutor, som den svenska, vilket då leder till minskad efterfrågan på kronor och en sjunkande valutakurs. På längre sikt är det andra faktorer, så som produktivitet, som påverkar utvecklingen av valutakursen.