Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Svenska pensioner säkrare än många andra länders

”Pensionen, vem orkar bry sig om det. Det kommer ändå inte att finnas några pengar kvar när jag är 65”, säger 25-åringen som just börjat jobba. Ni känner säkert igen attityden. Men faktum är att det kommer att finnas pengar kvar, även om 40 år.

Den första av 13 pensionsmyter som Pensionsmyndigheten nu slår hål på är just ”att pengarna kommer ta slut”. Grunden i systemet är en överenskommelse mellan generationer. De som arbetar i dag betalar in avgifter som betalas ut som pension till dagens pensionärer. Ju fler som arbetar, desto mer pengar blir det till pensioner.

”Så länge det finns människor som arbetar i Sverige kommer det att kunna betalas ut allmän pension.”

Det svenska systemet har dessutom en inbyggd balanseringsmekanism, den så kallade bromsen, som garanterar att dagens pensionärer inte gör slut på kommande generationers pensionspengar. Går det dåligt för hela den svenska ekonomin, får även pensionärerna dra åt svångremmen. Den säkerheten förtjänar större uppskattningen än den i dagsläget får.

Tittar man på pensionssystem i andra länder är fokus på ökad finansiell hållbarhet en tydlig trend. En kombination av en osäker kapitalmarknad och stigande medellivslängd har gjort det allt svårare att balansera intäkter och kostnader i pensionssystemen.

En översikt i The Economist visar att olika länder hanterar problemen på olika sätt. Exempel från Kanada och Holland, som för övrigt anses ha ett av världens bästa system, illustrerar att nedskärningar är nödvändiga när villkoren visar sig vara alltför förmånliga. Många europeiska länder har valt en annan väg genom att låta den totala kostnaden för pensionssystemet försvinna in i statsbudgeten. Problemet med denna väg är att räkningen förr eller senare dyker upp och måste betalas.

“A pension scheme that is not fully funded implicitly depends on future workers and taxpayers to make up the shortfall.”

I ett internationellt perspektiv är med andra ord svenskarna lyckligt lottade. Vi genomförde våra stora reformer redan på 1990-talet.

Däremot kommer dagens unga att få arbeta längre än vad dagens pensionärer har gjort. I den frågan skiljer sig Sverige inte från andra välfärdsländer. Enligt färska siffror från OECD kommer nästan alla 34 OECD-länder att ha en pensionsålder på 67 år före 2050.

Eftersom vi lever längre kommer vi att behöva arbeta längre. Och sannolikt kommer tjänstepension och privat spararande ha en stor betydelse för många svenskar.

Ändå går det att säga, utan att darra på rösten: pengarna kommer inte att ta slut.

Johan Florén