Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Enligt en undersökning från Nordea är det många svenskar som väljer att fortsätta att konsumera istället för att spara för morgondagen. Foto: iStock, Nordea

Maria Schultz

Svenskarna väljer konsumtion framför sparande

Enligt en undersökning från Nordea är det många svenskar som väljer att fortsätta att konsumera istället för att spara för morgondagen, något som innebär en betydande risk för både individen och samhället.

– Om hushållen fortsätter konsumera som idag är risken stor att deras ekonomiska buffert för all framtid urholkas. Risk finns också att detta kan bidra till fortsatt hög inflation, säger Anders Stenkrona, sparekonom på Nordea.

Anders Stenkrona, sparekonom på Nordea.

Så mycket som en tredjedel av befolkningen har minskat sitt sparande och återbetalning av lån.

Skulle den här tredjedelen minska på sitt sparande skulle de troligtvis behöva göra en livsstilsförändring. Det mest troliga är att de redan har dragit ner på andra kostnader för att kunna fortsätta leva det liv de gjort tidigare.

– Många prioriterar att försöka bibehålla sin livsstil idag istället för att se till sin framtida ekonomi, menar Anders Stenkrona.

– Att så många minskat sitt sparande kan ses som negativt, men samtidigt är det positivt att hushållen haft ett sparutrymme överhuvudtaget. Sparförmågan har fungerat som stötdämpare när nu de ökade kostnaderna slår till.

Dessutom innebär det minskade sparandet ett större problem. Om man fortsätter att konsumera kan det istället bidra till att kostnadshöjningarna fortsätter. Den fortsatta konsumtionen begränsar nämligen räntehöjningarnas förmåga att bromsa inflationen.

– Att fortsätta konsumera genom att spara mindre. Det kan bli ett problem på lite längre sikt, säger Ander Stenkrona.

 

FAKTA: På uppdrag av Nordea gjorde SYNO i början av 2023 en undersökning av svenskarnas spar- och konsumtionsmönster. Enkäten som besvarades av 1000 respondenter visar att högre kostnader för el, mat, bränsle och räntor får svenskarna att minska sin konsumtion och sitt sparande.

 

LÄS MER HÄR!