Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Sverige unika – kontanter halverats sedan 2007

Riksbankens rapport ”Så betalar svenskarna 2019” har kommit ut och den visar att Sverige är unika i förhållande till andra ekonomier när det kommer till kontanter i omlopp. De har halverats sedan 2007. Något som är unikt.

År 2010 uppgav 39 procent att de betalade med kontanter vid sitt senaste köp. År 2018 hade den siffran sjunkit till 13 procent. Samtidigt angav närmare 40 procent att de inte använt kontanter under den senaste månaden.

Merparten av hushållens köp i Sverige görs med kort. På tio år har en genomsnittlig svensk fördubblat sin kortanvändning.

Diagrammet visar att andelen som betalat kontant vid sitt senaste köp har minskat från 39 till 13 procent mellan 2010 och 2018. (Från och med 2018 avser frågan enbart köp i fysisk butik). Källa: Riksbanken.

Diagram: Dagligvaruhandlare accepterar kontanter oftare

Totalt gjordes cirka sex miljarder betalningar 2018, det motsvarar två betalningar per person och dag. Cirka 60 procent av dessa görs med kort, medan 35 procent görs med swish och andra typer av överföringar. Enligt Riksbanken görs 5 procent med kontantbetalningar.

Swish är nu dubbelt så stort som kontantbetalningar. Förra året minskade kontantuttagen till 10 391 kronor per person. Men det swishades desto mer, 20 524 kronor per person.

Diagrammet visar att antalet Swish-betalningar som görs med mobiltelefon (i realtid) har ökat med 400 miljoner mellan 2012 och 2018. Källa: Bankgirot.