Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Sveriges pensionssystem global förebild

Ett hållbart pensionssystem måste balansera in- och utbetalningarna över tiden. Om utbetalningarna är större än inbetalningarna byggs ett underskott upp. I praktiken innebär det att pensionärerna lever på kredit och att deras barn får betala räkningen.

Många av världens pensionssystem lider av just det problemet. Dock inte Sverige.

I förra veckan var jag inbjuden att tala vid en pensionskonferens i Geneve. Tillsammans med företrädare från Australien, Chile och USA skulle jag beskriva hur exempel på ”default”-alternativ i fonderade delar av statliga pensionssystem kan se ut.

Richard 1

I samband med att jag berättade om Såfa, fick jag tillfälle att lyssna till några av världens ledande experter på den globala utvecklingen av pensionssystem. Två av de intressantaste föredragen hölls av ansvariga för analys av globala pensionssystem på OECD respektive Världsbanken.

En av deras iakttagelser var att allt fler länder bygger upp ett statligt system med en kombination av en ”Pay as you go”-del (som svensk inkomstpension) och en fonderad del (som vår premiepension). 30 länder har under de senaste 10 åren infört fonderade lösningar, typ premiepensionssystemet. En trend i de fonderade pensionssystemen är också att införa livscykelprofiler, precis som Såfa har.

Andra iakttagelser var att avgifterna i dessa system är höga, men att de succesivt minskar och att Sverige har den lägsta avgiften i en global jämförelse. I raden av underfinansierade pensionssystem lyfts också Sverige fram som ett lysande undantag.

Både OECD och Världsbanken beskrev Sverige som landet med världens bäst konstruerade och stabila pensionssystem. Det är sällan den bild man får när man lyssnar på den inhemska pensionsdebatten.

Vi håller världsklass, bokstavligen talat.

Richard Gröttheim