Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Johan Florén

Ta från bruna bolag och investera i gröna

För ett år sedan svartlistade AP7 en handfull bolag, bland annat ExxonMobil och Gazprom, för att de motarbetar Parisavtalet. Det sammantagna värdet på bolagen var drygt tre miljarder kronor. Nu investerar vi motsvarande belopp i två gröna impact-mandat med bolag som bidrar till lösningar på klimatproblem.

Det ena mandatet är helt inriktat på FN:s globala hållbarhetsmål nummer sex (SDG 6), rent vatten och sanitet. Det andra mandatet har en bredare miljö- och klimatinriktning som relaterar till flera globala hållbarhetsmål.

Svartlistningens syfte är att sätta tryck på fossilbolagen och förmå dem att anpassa verksamheten till en koldioxidsnål värld. Med tanke på hur växthuseffekten påverkar samhälle och näringsliv över hela planeten bör det ligga i bolagens långsiktiga egenintresse. Fossilbolagen har enorma resurser att satsa på utveckling av nya intäktskällor och affärsmodeller, om de vill. Annars är det resurser som riskerar att vara bortkastade när de investeras i den gamla verksamheten.

På motsatta sidan av klimatspektrumet finns bolag som löser klimatproblem. Genom att investera i dem kan AP7 vara med och bidra till de nya lösningar som vi alla behöver för att hantera klimateffekterna.

Ingen kommer att lösa klimatproblemen på egen hand. Inte heller politikerna. Det kommer att krävas omfattande samarbete mellan både politik, näringsliv, finanssektor och civilsamhälle, där alla får fundera på hur de kan bidra på ett meningsfullt sätt. För investerare är det inte de tekniska metoderna för att vikta om portföljerna som är det väsentliga. Det är bidragen till konkreta förändringar i bolagen, som till exempel sänker utsläpp, utvecklar förnyelsebara alternativ och löser klimatproblem.

Johan Florén