Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Funderar du på att ta ut din allmänna pension tidigare och placera pengarna. Se upp säger Pensionsmyndigheten. Foto: Pikwizard

Maria Schultz

Ta ut pensionen tidigare? Var försiktig

Har du nyss fyllt 61 år och börjat fundera på att ta ut pensionen? Kanske du till och med blivit kontaktad av någon rådgivare som tycker att du ska börja ta ut din allmänna pension samtidigt som du jobbar och placera den. Då är det viktigt att man tänker igenom sin livssituation både en och två gånger.

Det kan kännas frestande att ta ut den allmänna pensionen tidigare och placera den. Vi får till exempel den frågan då och då från sparare. Men det finns flera skäl att inte göra det. Dessutom avråder Pensionsmyndigheten från tidiga uttag för placering i just vinstsyfte.

En sak man måste ha i åtanke är att om man ska ta ut allmän pension vid 62 år för att placera i den i vinstsyfte – samtidigt som man fortsätter att jobba – ger sannolikt en lägre total pension jämfört med att ta ut pensionen vid 66 år. Det visar Pensionsmyndighetens nya rapport.

När Pensionsmyndigheten gjorde en enkätundersökning för att granska hur många som tog ut full allmän pension under 2020 visade det sig att det rörde sig om 4 179 personer födda 1958. En av fem gjorde det alltså för att pengarna och samtidigt fortsätta att arbeta.

– Vi avråder generellt från att ta ut allmän pension tidigt i syfte att placera den i vinstsyfte. Risken är att den totala pensionen räknat under hela livet blir lägre, säger Ann-Christine Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.

Något många kanske inte tänker på är att ju längre man väntar med att ta ut pensionen desto högre blir den. Och det handlar om en värdeutveckling på 6 procent per år för att den tidigt uttagna pensionen ska ge mer i plånboken.

Men vad finns det för fördelar med att ta ut pensionen tidigare och placera den istället?

 • Egen disponering av kapitalet och möjlighet till högre inkomst under de första åren som pensionär.
 • Det placerade kapitalet kan ärvas av efterlevande.
 • Kan vara en ekonomisk fördel för personer som lever kortare än genomsnittlig tid som pensionär.
 • Kan vara fördelaktigt om värdeutvecklingen är mycket hög, över sex procent.

– Den som är sjuk och är någorlunda säker på att man kommer att leva kortare tid än genomsnittet kan ha rationella skäl att ta ut sin pension tidigt. Men de flesta tenderar att underskatta sin livslängd och därför är det viktigt att ta reda på hur beslutet påverkar pensionen långsiktigt, säger Monica Zettervall.

Så vilka är då nackdelarna med för tidigt uttag då?

 • Ger sannolikt, för de allra flesta, en lägre pension totalt under åren som pensionär eftersom:
  – det är högre skatt på pension som tas ut före 66 års ålder. – det är högre skatt om den totala inkomsten, det vill säga lön tillsammans med pension, hamnar över brytpunkten för statlig inkomstskatt (44 767 kronor per månad år 2021).
  – Det är större risk för en dålig värdeutveckling eftersom värdeutvecklingen på det placerade kapitalet är mer osäker än den inkomstindexering som sker av inkomstpensionen.
  – placeringen av pensionskapitalet kan innebära dyra avgifter, speciellt inom kapitalförsäkringar. Avgifterna inom premiepensionen är rabatterade och det blir svårt att få lägre avgifter än så.
 • Ersättningar som du är berättigad till kan påverkas om du tar ut pensionen i förtid, som till exempel a-kassa, änkepension och din möjlighet att få rätt till bostadstillägg från 65 års ålder.
 • Pensionsinkomsten är indrivningsbar vid skulder hos Kronofogden.

FAKTA:

De som ger rådet att ta ut den allmänna pensionen tidigt och placera den är ofta försäkringsförmedlare eller försäkringsbolag. Försäkringsförmedlare har generellt inga egna finansiella produkter utan säljer andra bolags försäkringar och finansiella produkter mot provision, det vill säga mot ersättning från bolagen. Dessa rådgivare är privata företag som drivs i vinstsyfte.

Deras verksamhet är inte en del av den allmänna pensionen och har därför ingenting med Pensionsmyndigheten att göra.

Om du får råd om placeringar bör du ha ett kritiskt förhållningssätt och be om en kalkyl som visar vad den förväntade pensionen blir per månad efter placeringen, även efter att utbetalningen från placeringen upphört, och samtliga kostnader som tas ut, inklusive alla avgifter i den föreslagna sparformen, till exempel kapitalavgifter.

Det är också bra att be om exempel på hur den framtida pensionen påverkas av en negativ utvecklingen på börsen.

Källa: Pensionsmyndigheten