Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: Anna Shvetz/Pexel

Maria Schultz

Drömjobb – men inget kollektivavtal?

Drömjobbet är nästan ditt. Nu är det bara löneförhandlingen kvar. Ta en stund – stanna upp – och kolla om det finns ett kollektivavtal på plats. Saknas det? Då måste du tänka på det här.    

Kollektivavtal har varit en viktig del av svensk arbetsmarknad länge. I dag täcks omkring 90 procent av alla arbetstagare av ett avtal. 100 procent av de som jobbar offentligt har kollektivavtal och lite mer än 80 procent av de som jobbar privat.

– Företag som saknar kollektivavtal är ofta småföretag eller nystartade. I vissa branscher så som media, PR- och reklambranschen har det också uppstått en kultur där det är ovanligt med kollektivavtal, säger Gunilla Krieg, central ombudsman på fackförbundet Unionen.

Avtalet värt 80 000 kr om året

Men vad innebär då kollektivavtalet i praktiken? Man kan förenklat säga att avtalet är ett slags paketlösning innehållande förmåner och försäkringar till nytta för alla anställda. Det är extra viktigt om man till exempel blir sjuk, ska vara föräldraledig, eller börjar närma sig pensionsåldern. För en genomsnittlig tjänsteman beräknas värdet av kollektivavtalet motsvara ungefär 80 000 kronor om året, alltså mer än 6 000 kronor i månaden.

– Får du ett jobberbjudande från ett företag utan kollektivavtal med en månadslön om 40 000 kronor och samtidigt ett annat erbjudande som inkluderar kollektivavtal med månadslön om 35 000 kronor så lönar det sig alltså att ta den lägre lönen eftersom värdet av förmånerna som ingår i kollektivavtalet är så stort, säger Gunilla Krieg.

Vad ingår i kollektivavtalet?

Vad är det då som gör att kollektivavtalet är värt så mycket pengar? Tjänstepensionen är den tyngsta biten. Andra viktiga delar är exempelvis övertidsersättning, sjuklön, föräldralön och årlig lönehöjning. Alla de här punkterna, som ingår i paketet kollektivavtal, är alltså viktigt att du har koll på och själv ser till att förhandla om i det fall din arbetsplats saknar ett kollektivavtal.

– Tjänstepensionen ger i genomsnitt 7 700 kronor varje månad för privatanställda tjänstemän utöver den allmänna pensionen så det är en väldigt viktig del av din framtida pension. Och ska du vara föräldraledig i framtiden ger kollektivavtalet minst 10 procent av din lön extra utöver ersättningen från Försäkringskassan, säger Gunilla Krieg.

En förmån som många kanske glömmer är den årliga lönehöjningen. När du har ett kollektivavtal behöver du inte själv förhandla med din arbetsgivare utan inkluderas automatiskt i förhandlingar som sköts av fackliga organisationer.

– För unga människor som söker sitt första jobb kan det vara lite extra viktigt att dubbelkolla det här med kollektivavtalet. Det finns många jobb, särskilt inriktade mot ungdomar, som bara erbjuder provisionslön utan något kollektivavtal. Då riskerar man att hamna i en dålig sits där man i praktiken jobbar gratis och det blir en tråkig inledning av arbetslivet, säger Gunilla Krieg.

Stäm av det här om du saknar kollektivavtal:

 – Sätter arbetsgivaren av tjänstepension till dig?

– Hur ser det ut med övertidsersättning? I kollektivavtalet kompenseras du med pengar, kompledighet eller extra semester när du jobbar övertid.

– Får du extra ersättning vid föräldraledighet?

– Vad händer om du blir sjuk – får du någon extra ersättning?

– Har du rätt till årlig lönehöjning?

– Vilka försäkringar ingår i ditt avtal?

– Vad händer om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist? Många kollektivavtal ger rätt till stöd från Trygghetsrådet som bland annat hjälper till med vidareutbildning så att du ska hitta ett nytt jobb.