Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Temperaturen ökar – FN vädjar i ny rapport

FN:s World Meteorological Organization uppger att de fyra senaste åren har varit de varmaste sedan de globala temperaturmätningarna infördes. Det innebär att den är en grad högre nu än under förindustriell tid.

FN:s generalsekreterare, António Guterrez. Foto: Wikimedia Commons

 

Organisationen har skrivit en ny rapport som pekar på att världen inte når upp till klimatmålen och att temperaturen hela tiden ökar.

Inte minst februari har varit rekordvarm. Enligt NOAA (National Centers for Environmental Information) är februari 2019 den femte varmaste på 140 år. De har granskat flera platser på jordklotet där klimatet avviker från det normala. Och det visar på oroväckande resultat. Till exempel Alaska hade sin nionde varmaste februarimånad sedan 1925, vilket bidragit till att istäcket vid Berings hav tagit mycket stryk.

Ser man vidare på den fart som klimatförändringarna har just nu refererar många forskare till The Paleocene‐Eocene thermal maximum, PETM).

Kartan visar utvalda platser på jorden där extrema klimatavvikelser inträffat under februari 2019. Picture by: NOAA

 

För 55,5 miljoner år sedan inträffade en massiv koldioxidinjektion i atmosfären och den globala temperaturen ökade med 5-8 grader. Man tror att koldioxid frigjordes i två steg och när forskarna nu jämför det utsläppet som förvisso skedde naturligt är det ändå fullt jämförbart med den nuvarande globala uppvärmningen. En viktig skillnad att notera är att jorden under den perioden var isfri. Enligt en studie från 2017 så var utsläppen per år under PETM 0,2 gigaton med toppar av 0,58 gigaton – lägg till 10 gigaton till per år idag som enbart är utsläpp från oss människor.

Det kan tyckas radikalt att jämföra med en sådan händelse, men om man ser på den mängd koldioxidutsläpp som sker globalt så har det enligt Världskoll ökat med nästan 50 procent sedan 1990 i hela världen.

För att citera SvD:s Peter Alestig: ”Forskarnas slutsats ger rysningar. Om den nuvarande trenden med ökade CO2-utsläpp fortsätter, kan vi se utrotning av samma magnitud som under PETM – redan om 140 år.”

Det är kanske inte konstigt att en viss stress infinner sig när man läser de här alarmerande uppgifterna, men tre andra forskare med John Hassler i spetsen anser att situationen är något annorlunda. Så sent som den 30 mars skrev de på SVT att det största klimathotet är den som drivs av strikt klimatpolitik. De menar att det är bättre att sätta ett pris på utsläppen. Antingen en koldioxidskatt eller ett utsläppshandelsystem. Detta skulle vara det smartaste sättet att hantera klimatkrisen enligt forskarna och minska den klimatångest som så många känner.

Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra länder. En avgörande orsak till detta är att vi domineras av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft, samt att allt mer satsas på vindkraft, och vi har dessutom också allt mer frångått användningen av fossila bränslen. Bra så långt kan man tycka och ge sig själv en klapp på axeln, men det är ganska viktigt att inte glömma att Sverige faktiskt bidrar till utsläpp som sker i andra länder på grund av det vi gör och köper och de siffrorna syns inte i vår statistik.

Nu uppmanar FN:s generalsekreterare António Guterres, i förordet till rapporten, världens ledare att komma till New York i september. Han vill att man gemensamt ska hitta konkreta och realistiska planer för att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050.

Relaterade ämnen