Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

The Folklore of Knowledge

För några veckor sedan skrev Mimmi Kheddache-Jendeby i inlägget ”Investera i mångfald” att mångfald påverkar investeringsbeslut och resultat till det bättre. I dag gästas vi av Mimmi igen och denna gång handlar det om ”The Folklore of Knowledge”, det vill säga de omedvetna tankarna och föreställningarna som påverkar våra dagliga investeringsbeslut. 

Mimmi

Många av oss tror att vi är fullt medvetna om hur vi selekterar information, formulerar antaganden, utvecklar trosatser och agerar. Men utan att överdriva, är det mer rimligt att säga att vi inte är lika medvetna som vi tror att vi är. Både kognitiva strukturer och känslor, medfödda och inlärda, påverkar omedvetet våra tankar, ord, handlingar och vanor.

I vår studie, ”The Folklore of Finance” introducerar vi begreppet Folklore som traditioner och seder som sakta har kalcifierats till investeringsinsikter. Bland de folklore vi har identifierat i studien representerar det vi kallar ”The Folklore of Knowledge” dessa omedvetna tankar och föreställningar som påverkar våra dagliga investeringsbeslut. Det handlar om vad professionella investerare tror att de vet men de facto inte vet.

Låt mig ge ett exempel. Vi tänker ofta på oss själva som en själ i en kropp, och det låter vettigt. Men på många sätt är vi faktiskt mer som en kommitté, vars medlemmar har sammanfogats för att göra ett jobb. Låter det bekant? Under tusentals år har filosofer, psykologer och ekonomer försökt förstå begreppet ”det delade jaget”. Platon skriver om sin teori som handlar om det tredelade jaget (the tripartite soul), bestående av förstånd, ande och lust. Sigmund Freud ser på människan som en bunt av enheter som drar oss i olika riktningar (detet, jaget och överjaget) och Kahneman talar om att det mänskliga sinnet är uppdelad i två olika system (System 1 och System 2). Människor är inte enbart styrda av förståndet, utan också av vanor och automatiska reaktioner som delvis styrs av vårt nervsystem. Detta faktum har stora konsekvenser för vårt beslutsfattande.

Ett sätt att illustrera detta är att använda den så kallade ”Ladder of Inference” (eller, fritt översatt, ”Visdomens Stege”). När vi fattar investeringsbeslut, eller andra beslut, börjar vi längst ner på stegen med objektiv information. När vi sedan klättrar upp för stegen väljer vi vilken information vi fokuserar på och hur vi tolkar den. Nästa steg kallas ”antaganden”. Det är på detta steg vi tolkar den data vi fokuserat på för att ge den mening. Vi klättrar sedan vidare och drar slutsatser. På slutsatssteget introduceras konceptet kausalitet (orsakssamband). Det är här vi försöker dra slutsatser om orsaken till situationen. Sedan formulerar vi våra trosatser/övertygelser – vad vi tycker om situationen, eller den person vi pratar med. Dessa övertygelser kommer i sin tur att påverka hur vi agerar och fattar beslut (toppen av stegen). Dessutom leder våra övertygelser oss till att välja viss information utan att ifrågasätta trosatserna, och våra handlingar kommer att försätta oss i situationer där våra övertygelser bekräftas (självuppfyllande profetia). Denna process sker oftast omedvetet.

Omedvetna, emotionella och kognitiva, processer som beskrivet ovan påverkar hur vi förstår marknaden, hur vi kommunicerar med aktörer, hur vi arbetar i grupp och hur chefer i branschen agerar. För att förstå dessa processer, och vända oproduktivt beteende till produktivt, måste vi lära oss hur man lär sig (lärande på meta-nivå). Ett bra sätt att få igång den inlärningsprocessen är att ställa sig följande frågor,

  • Hur kan vi lära oss av och ta itu med ”det delade jaget”?
  • Hur kan vi på ett effektivt sätt klättra upp för ”The Ladder of Inference”?
  • Hur kan vi fatta mer välgrundade beslut?
  • Hur kan vi bli bättre kommunikatörer?
  • Hur kan vi samverka mer effektivt i möten?
  • Hur kan vi förbättra ledarskapet?
  • Hur kan vi lära oss att lära?

Mimmi Kheddache-Jendeby,
Vice President, Senior Research Strategist, State Street Center for Applied Research

 

The views expressed in this material are the views of Mimmi Kheddache-Jendeby through the period ended 6/30/2017 and are subject to change based on market and other conditions. © 2016 State Street Corporation – All Rights Reserved CORP- 2045 Exp. Date – 6/30/2017