Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Flora Gaber

Tomater, maffian och tvångsarbete

2018 lanserade AP7 sitt fokustema gröna näringar. Det syftade till att  undersöka hur vi bäst kan bidra till att driva förbättrade arbetsvillkor, anständigt arbete och ekonomisk tillväxt inom gröna näringar. Det handlar om frågor som berör oss alla i vardagen: arbetsförhållanden i odlingen av de livsmedel som till slut hamnar på våra tallrikar.

AP7 följde med Sustainalytics på besök hos tomatodlingar i Italien för att diskutera mänskliga rättigheter och tvångsarbete. Resan ingår i temat Arbetsvillkor inom gröna näringar.

Resan påbörjades i Rom där investerare samlades på Oxfams kontor för en introduktion till problematiken kring tvångsarbete på tomatodlingar i Italien. Med på mötet fanns förutom investerare och Oxfam även representanter för facket, Funky Tomates – en tomatodlare som samarbetar med Oxfam, FNs International organization for migration och Nestle.

Enligt Oxfam är grundorsaken till problemet med tvångsarbete på tomatodlingarna prispress från de stora köparna. De senaste 20-30 åren har det skett en koncentration på marknaden av återförsäljare (retailers) samtidigt som jordbrukarna är fragmenterade. Det möjliggör ett system där priset pressas så till den grad att jordbrukarna tvingas att minska anställdas löner till under levnadslön. Lägg där till en krånglig byråkrati i Italien där jordbrukare har svårt att hitta säsongsanställda inför skörden och du får en marknad för ohederliga aktörer såsom maffian som fyller behovet av billig arbetskraft.

Den billiga arbetskraften kommer bland annat i form av migranter från Östeuropa och Afrika. De mest sårbara saknar giltigt arbetstillstånd och har ofta svårt att ta sig hem efter att de kommit till Italien. Hemländerna tar inte emot dem om de saknar giltig identifikation.

Arbets- och levnadsvillkoren är fruktansvärda, de arbetar 12-16 timmar intensivt ute på fälten varje dag med liten tillgång till vatten och sanitet. Efter en de här arbetspassen transporterar maffian dem till stora slumområden där de får bo.

Inte sällan dör arbetare under den osäkra transporten eller i bosättningarna av eldsvådor då folk ofta måste elda för att värma sig. Kvinnor som arbetar på fälten riskerar utsattas för sexuella övergrepp och enligt facket har man även sett barn som arbetar på fälten.

Under dagarna som vi tillbringade där åkte vi ut till olika tomatodlingar och besökte dels jordbrukarkollektiv och tomatfabriker. Vi fick tillfälle att besöka och ställa frågor till Mutti och La Doria, som är två stora producenter av tomatprodukter. Dessa två producenter såg gärna att deras kunder (återförsäljarna) intresserade sig mer för frågan och ställde krav på de producenter som låg efter i hållbarhetsarbetet. Dessutom efterfrågades bättre ordning och kontroll från staten för att minska inflytandet från ohederliga aktörer såsom maffian.

När EU att ändrade villkoren för jordbruksersättning 2008 och baserade stödet på vilken storlek marken hade istället för på produktion, började maffia-klaner att köpa upp land och gårdar i stor skala härnere.

Jordbruksindustrin är en mycket lönande verksamhet för maffian i Italien. Enligt vissa uppgifter mer givande än droghandel.

Vi passade också på att tala med de jordbrukare Funky Tomatoes samarbetar med. Funky Tomatoes har byggt upp en ”best practice”-modell för samarbete mellan alla aktörer i kedjan. Jordbrukaren såg att samarbetet ledde till ökade synergier och underlättade logistiken i arbetet, vilket i sin tur ledde till minskade risker för avbrott i verksamheten.

Förslag som framfördes till oss investerare:

  • Som ägare i de stora återförsäljarna kan vi investerare hjälpa till med att underlätta dialogen rörande prismekanismer och uppmuntra bolag till samarbete kring den gemensamma leverantörskedjan.
  • Investerare bör inte ställa generella frågor till bolagen utan vara specifika i sin frågeställning och krav.
  • Det är också viktigt att säkerställa att inte bara hållbarhetsavdelningen hos bolagen förstår och arbetar med frågan. Inköpsavdelningen som upphandlar varorna bör ha kompetens och ställa krav i sin upphandling.
  • Vidare bör investerare utnyttja flera kanaler hos bolaget, till exempel vända sig till CIO, även att frågor ställs av finansiella analytiker under kvartalspresentationer.

Flora Gaber, Hållbarhetsexpert AP7