Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Toppmöte om premiepension

Idag träffas Finansinspektionens chef, Martin Andersson, Pensionsmyndighetens chef Katrin Westling Palm och Konsumentverkets generaldirektör Gunnar Larsson tillsammans med experter från respektive myndighet i ett möte om premiepensionsspararnas konsumentskydd. Ett möte som varit planerat sedan länge.

Högt upp på agendan står dock Positiv Pension som en punkt. Bakgrunden till mötet är frågan om premiepensionsspararnas konsumentskydd gentemot PPM-rådgivarna, vilket aktualiserats i fallet Positiv Pension. Just för att företaget är ett så tydligt exempel på de problem som finns gällande konsumentskydd i branschen.

I fallet Positiv Pension ifrågasätts det om det handlar om rådgivning eller inte. Att ta 25 000 sparares pengar från en fond och placera i en annan fond, vilket skedde när Positiv Pension sålde hela din kundstock till ett annat förvaltningsföretag, är svårt att tolka som individanpassad kvalificerad rådgivning.

För att kunna ägna sig åt premiepensionsrådgivning krävs ett tillstånd från Finansinspektionen. Konkursförvaltaren konstaterar idag att Positiv Pension saknade detta tillstånd från Finansinspektionen skriver Pensioner & Förmåner.

Arbetar man med rådgivning kan man bli skadeståndsskyldig om man inte ser till kunden bästa. För att kunna arbeta med rådgivning krävs det att man har kunskap om kundens situation.

Som efterkonstruktion eller i kontakt med myndigheter hävdar en del premiepensionsföretag att de endast marknadsför en tjänst som kunden säger ja eller nej till. I de fallen gäller inte samma konsumentskydd för spararen som det gör vid rådgivning.

En motiverad fråga man kan ställa sig i de fallen en aktör tar betalt för en tjänst som går ut på att placera alla spararnas premiepensionskapital i en och samma fond är vad spararen betalar för? Rådgivning, telefonsamtalet eller vad?

Tydligare information från de företag som erbjuder rådgivningstjänster gällande premiepension måste till för att kunderna ska veta vad de skriver avtal om och betalar för. Det tycker Pensionsmyndighetens chefjurist, Thomas Norling är något för Finansinspektionen att titta närmare på.

Louise Svensson