Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

TPI vinner årets ESG-utvärderingsverktyg

Transition Pathway Initiative hjälper investerare att utvärdera bolags övergång till ett lågfossilt samhälle. Nu har de vunnnit pris för sitt arbete på Sustainable Investment Award, en utmärkelse som hålls av Environmental France.

TPI tillhandahåller analys av världens största börsnoterade bolags klimatstrategier. Det är ett webbaserat verktyg, som är speciellt utvecklat för investerare. Genom verktyget kan man få en uppfattning om hur väl företagets klimatstrategi ligger i linje med Parisavtalets mål.

Vertyget bidrar till effektivare och mer välgrundade beslut i investeringsfasen och även som ett stöd för påverkansarbete och för att kunna fatta beslut vid röstning.

Charlotta Dawidowski Sydstrand, Hållbarhetsstrateg AP7.

Den första utvärderingen av investerarinitativet Climate Action 100+ som byggde på TPI:s forskning publicerades i slutet av 2019. Det är ett initiativ som riktar sig till att få de mest koldioxidtunga företagen globalt att ställa om. Och det har gett resultat. Fler företag än tidigare redovisar sina utsläpp. Förbättring har främst skett i Kina och Ryssland. Fler företag har satt upp långsiktiga mål för att minska sina utsläpp.

Från och med 2020 är AP7 med i TPI och sitter i Steering Group.

”Anledningen till att vi valt att arbeta med TPI är att det är kapitalägarstyrt, det finns inga marknadsdrivkrafter, utan det är till för att ge investerare information, framförallt kapitalägare med små organisationer och resurser för att använda som underlag i dialog med bolag men också leverantörer av kapitalförvaltningstjänster”, säger Charlotta Dawidowski Sydstrand, Hållbarhetsstrateg på AP7.

TPI kommer vara navet i AP7:s nya tema Klimatomställning 2020-2022.