Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Trädplantering kan tyvärr inte lösa klimatet

I juli publicerades en forskningsstudie om att plantering av träd kan vara en lösning för den eskalerande klimatkrisen. Men studien har blivit starkt ifrågasatt av andra forskare som menar att det är en drastisk metod och att fokus istället bör ligga på att minska utsläppen. 

Wim Carton som är forskare vid Lunds universitet, Centre for Sustainability Studies, har kommenterat vilka svårigheter och problem det finns med storskalig skogsplantering.

– Att plantera ett miljardantal träd världen över skulle vara den största och billigaste lösningen för att tackla klimatkrisen. Men problemet är att man lyfter upp kolinlagring som metod istället för att försöka minska utsläppen till noll. Problematiken med det ligger i att man bagatelliserar de sociala och ekonomiska delarna med trädplantering, säger Wim Carton.

Skogspartierna ska alltså agera som klimatsmarta dammsugare. Men det kommer bara att innebära att utsläppen kommer att fortsätta i samma takt, eftersom att fossiljättarna inte ser någon anledning eller får motivation att förändra sin verksamhet.

– Studien är enligt mig ett väldigt bra exempel på hur trädplantering som metod lätt kan blåsas upp till en universallösning på klimatkrisen, säger Wim Carton.

Sedan finns det flera risker som man inte tar med i beräkningarna. Dels finns det en avgörande skillnad mellan att reducera utsläpp och att ta bort koldioxid helt från atmosfären. Plus att man inte tar med tidsaspekten. Koldioxid som träden ska ta upp måste lagras under minst ett århundrade. Men det räcker ju med att titta på de stora skogsbränder som härjat i sommar och höst över hela världen. Risken är att allt brinner upp och då släpps all koldioxid fri.

– Ett annat viktigt skäl till varför metoden är så osäker är att det fortfarande finns väldigt starka ekonomiska intressen i storskalig skogsskövling. Titta bara på Bolsonaro i Brasilien. Förändringar i politiskt ledarskap kan lätt utplåna årtionden av strategiskt skogsskydd och skogsförvaltning, säger Wim Carton.

Nu är det inte så att Wim Carton tycker att avfärda plantering av träd. Utan han anser att det ska ingå i klimatanspassningsarbetet eftersom att träd bidrar till reglera temperaturer lokalt.

Men att måla upp storskalig plantering som en enkel klimatlösning är inget vi ska syssla med. Utan fokus ska ligga på att minska våra utsläpp så snabbt vi kan.