Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Trygga din ekonomiska framtid

Gilla Din Ekonomi är ett nätverk som sträcker sig över hela Sverige. Nätverket har som syfte att öka kunskapsnivån hos svenskarna i privatekonomiska frågor.

Inom ramen för nätverket samverkar Folkuniversitetet med Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten och erbjuder seminarier på temat trygga din ekonomiska framtid. Det finns även bra material att ladda ner. I broschyren Pension finns ”tio frågor om pension” – testa dina pensionskunskaper och läs på där du märker att du har luckor eller anmäl dig till något av seminarietillfällena i vår!

Ps. de rätta svaren hittar du längst ner i inlägget. Ds.

Tio frågor om pension

1. Under vilken tid kan man tjäna in pensionsrätter i den allmänna pensionen?

 • A) Under hela livet.
 • B) Mellan 16 och 64 års ålder.
 • C) Under 30 tjänsteår räknat från 28 års ålder.

2. Vilket av följande alternativ är det bästa sättet att höja den allmänna pensionen?

 • A) Arbeta efter 65.
 • B) Skaffa många barn.
 • C) Studera många år.

3. Vad är nackdelen med återbetalningsskydd i pensionen?

 • A) Det minskar avkastningen i de enskilda fonderna.
 • B) Det minskar din egen pension.
 • C) Du måste välja att teckna en traditionell försäkring för att få efterlevandeskydd.

4. Hur är icke-valsalternativet i premiepensionen placerat?

 • A) Det är en traditionell försäkring.
 • B) Det är en obligationsfond för att minska risken i sparandet.
 • C) Det är fond där aktie- och ränteinnehavet anpassas till spararens ålder.

5. Vad händer med möjligheten att tjäna in pensionsrätt i den allmänna pensionen när man fyller 65 år?

 • A) Det blir inga ytterligare pensionsrätter, du får bara extra tjänstepension.
 • B) Om du fortsätter att arbeta får du pensionsrätter.
 • C) Du får ett generellt påslag på 0,5 procent om året på din pension.

6. Kan Kalle ta med sin allmänna pension när han flyttar till Thailand som pensionär?

 • A) Ja, men bara tjänstepension och premiepension.
 • B) Ja, all pension utom garantipensionen.
 • C) Nej, man får bara ta med pension om man flyttar till Europa.

7. Vilka pensioner kommer att öka i ekonomisk betydelse för en medelinkomsttagare född på 70-talet, jämfört med dem som går i pension de närmaste åren?

 • A) Tjänstepension och premiepension.
 • B) Inkomstpension och garantipension.
 • C) Tjänstepension och garantipension.

8. Vilket avtalsområde har just nu den lägsta åldern för när man kan börja tjäna in till tjänstepension?

 • A) KAP-KL
 • B) ITP
 • C) PA-03

9. Nils som är 40 år har varit arbetslös i sex månader. Tidigare arbetade han som civilingenjör på Ericsson. Vem betalar in till hans tjänstepension?

 • A) Det gör facket.
 • B) Ingen, den som är arbetslös får inga inbetalningar till tjänstepension.
 • C) Har han kollektivavtal får han extra pengar av staten.

10. Patrik, byggarbetare, har just blivit pappa. Han undrar om det finns något automatiskt familjeskydd om han skulle förolyckas?

 • A) Om han har en tjänstepension så finns det generellt sett alltid någon form av efterlevandeskydd.
 • B) Efterlevandeskydd betalas bara ut till mamman.
 • C) Han kan ansöka om ett efterlevandeskydd – det finns inte automatiskt i hans avtal.

 

 

Rätta svaren till ”Tio frågor om pension”:

1A | 2A | 3B | 4C | 5B | 6B | 7A | 8A | 9B | 10C