Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet
Louise

Trygga din ekonomiska framtid

Gilla Din Ekonomi är ett nätverk som sträcker sig över hela Sverige. Nätverket har som syfte att öka kunskapsnivån hos svenskarna i privatekonomiska frågor.

Inom ramen för nätverket samverkar Folkuniversitetet med Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten och erbjuder seminarier på temat trygga din ekonomiska framtid. Det finns även bra material att ladda ner. I broschyren Pension finns ”tio frågor om pension” – testa dina pensionskunskaper och läs på där du märker att du har luckor eller anmäl dig till något av seminarietillfällena i vår!

Ps. de rätta svaren hittar du längst ner i inlägget. Ds.

Tio frågor om pension

1. Under vilken tid kan man tjäna in pensionsrätter i den allmänna pensionen?

 • A) Under hela livet.
 • B) Mellan 16 och 64 års ålder.
 • C) Under 30 tjänsteår räknat från 28 års ålder.

2. Vilket av följande alternativ är det bästa sättet att höja den allmänna pensionen?

 • A) Arbeta efter 65.
 • B) Skaffa många barn.
 • C) Studera många år.

3. Vad är nackdelen med återbetalningsskydd i pensionen?

 • A) Det minskar avkastningen i de enskilda fonderna.
 • B) Det minskar din egen pension.
 • C) Du måste välja att teckna en traditionell försäkring för att få efterlevandeskydd.

4. Hur är icke-valsalternativet i premiepensionen placerat?

 • A) Det är en traditionell försäkring.
 • B) Det är en obligationsfond för att minska risken i sparandet.
 • C) Det är fond där aktie- och ränteinnehavet anpassas till spararens ålder.

5. Vad händer med möjligheten att tjäna in pensionsrätt i den allmänna pensionen när man fyller 65 år?

 • A) Det blir inga ytterligare pensionsrätter, du får bara extra tjänstepension.
 • B) Om du fortsätter att arbeta får du pensionsrätter.
 • C) Du får ett generellt påslag på 0,5 procent om året på din pension.

6. Kan Kalle ta med sin allmänna pension när han flyttar till Thailand som pensionär?

 • A) Ja, men bara tjänstepension och premiepension.
 • B) Ja, all pension utom garantipensionen.
 • C) Nej, man får bara ta med pension om man flyttar till Europa.

7. Vilka pensioner kommer att öka i ekonomisk betydelse för en medelinkomsttagare född på 70-talet, jämfört med dem som går i pension de närmaste åren?

 • A) Tjänstepension och premiepension.
 • B) Inkomstpension och garantipension.
 • C) Tjänstepension och garantipension.

8. Vilket avtalsområde har just nu den lägsta åldern för när man kan börja tjäna in till tjänstepension?

 • A) KAP-KL
 • B) ITP
 • C) PA-03

9. Nils som är 40 år har varit arbetslös i sex månader. Tidigare arbetade han som civilingenjör på Ericsson. Vem betalar in till hans tjänstepension?

 • A) Det gör facket.
 • B) Ingen, den som är arbetslös får inga inbetalningar till tjänstepension.
 • C) Har han kollektivavtal får han extra pengar av staten.

10. Patrik, byggarbetare, har just blivit pappa. Han undrar om det finns något automatiskt familjeskydd om han skulle förolyckas?

 • A) Om han har en tjänstepension så finns det generellt sett alltid någon form av efterlevandeskydd.
 • B) Efterlevandeskydd betalas bara ut till mamman.
 • C) Han kan ansöka om ett efterlevandeskydd – det finns inte automatiskt i hans avtal.

 

 

Rätta svaren till ”Tio frågor om pension”:

1A | 2A | 3B | 4C | 5B | 6B | 7A | 8A | 9B | 10C