Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Tunga debattörer tror på premiepensionen

Redan från början fanns det olika åsikter om premiepensionssystemet och genom åren har debatten böljat fram och tillbaka. Den senaste omgången har dock pågått längre och varit hetare än kanske någon gång tidigare.

Uppladdningen började med utspel från pensionärsorganisationerna för något år sedan. Innan sommaren presenterades sedan premiepensionsutredningens slutsatser och efter sommaren avslöjade Stefan Löfven i sitt sommartal i Vasaparken att han vill lägga ned hela systemet.

Redan premiepensionsutredningen hade höjt temperaturen någon grad, men Stefan Löfvens utspel fick debatten att börja koka. Plötsligt trädde en rad olika aktörer fram som tidigare hållit en låg profil i frågan.

På pensionärsorganisationernas sida finns bland annat LO. I övrigt är det få initierade röster som höjs för ett avskaffande. Bland de senaste inläggen i debatten finns till exempel Spiltans vd Per H Börjesson som i går frågade i en debattartikel i Privata Affärer: Varför vill pensionärer ta pengar från unga?

Det är ofattbart att välorganiserade pensionärsorganisationer vill ta pengar från ungdomar som är oorganiserade, okunniga och omotiverade om sin pension. Dessutom visar senaste statistiken från Pensionsmyndigheten att pensionärer får allt högre totala intäkter då pensionen ökar, de får högre grundavdrag, de arbetar längre och får bostadsbidrag mm.

Som ett PS i debattartikeln konstaterar också Per H Börjesson att de som verkligen skulle drabbas är den del av befolkningen som inte har någon annan exponering mot aktiemarknaden, till exempel för att de inte har någon tjänstepension. Den tanken bekräftas av Magnus Dahlquist, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan och expert på premiepensionssystemet, i senaste numret av Pensioner & Förmåner.

Förutom att det vore en ren generationsstöld skulle det också drabba de som Stefan Löfven säger sig vilja skydda mest, då det är de passiva spararna i ickevalsalternativet som troligen skulle förlora mest.

Han tycker att det liknar självmål och betonar att frågan om fria fondval och frågan om exponering mot aktiemarknaden är två olika debatter som inte får sammanblandas.

De sparare som ligger i Såfan har i genomsnitt lägre inkomst, kortare utbildning, större risk för att bli arbetslösa och har en större del av sitt samlade finansiella sparande i premiepensionen. … Att dra ned aktieexponeringen till noll för alla vore mest negativt för de som ligger i default-alternativet, det vill säga Såfan.

Magnus Dahlquist är den svenska forskare som kan mest om premiepensionssystemet. Hans lösning på spridningen i utfall och spararnas passivitet är tydlig.

För att åtgärda detta tror jag mindre på utbildning än på ett bra default-alternativ och årliga bekräftelseval.

Johan Florén