Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Tyvärr gör vi ofta dåliga val

I år var det alltså 72-årige amerikanen Richard Thaler som fick ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Han får det för sitt bidrag till det som kallas beteendeekonomi.

Thaler har bland annat forskat i varför det är så svårt att hålla nyårslöften och han har tagit fram modeller för hur man kan analysera problem med självkontroll. Slutsatsen är bland annat att människor gärna faller för kortsiktiga frestelser och klarar således inte av att nå långsiktiga mål lika bra – som till exempel att spara till sin pension.

Detta är något som vi skrev om i inlägget Din hjärna är boven i spardramat häromveckan i samband med släppet av Elin Helanders bok ”Hjärnkoll på pengarna”. Vi ger oss hellre snabba belöningar längs vägen än att vänta på en större summa som ligger längre fram i tiden.

Ekonomipristagaren Thaler skrev tillsammans med professorn Cass R. Sunstein boken ”Nudge” som kom ut 2008 där de bland annat kommenterar det svenska premiepensionssystemet. De tyckte inte att det var en speciellt bra valarkitektur för en individ att behöva välja mellan dåvarande 500 fonder – eller dryga 850 som det är i dag. Genom att ge knuffar (nudge) i rätt riktning så kan man hjälpa människor att fatta bra beslut enligt Thaler. Ett exempel är att tillhandahålla bra förvalsalternativ.

Alla våra val som vi gör och hur vi fattar dessa beslut är ju faktiskt vad mycket handlar om. På vilka grunder gör vi våra val? Hur genomtänkta är våra beslut? Och har vi tillräckligt mycket kunskap för att ta ställning till vad vi bör göra med våra pensionspengar?

Enligt Thaler vill många slippa att välja alls. Och som han och Sunstein skriver i boken: ”Tyvärr gör vi ofta dåliga val.” Bara för att vi har möjlighet att göra val är det inte säkert att det vi väljer blir det absolut bästa.

Som Per H Börjessons räkneexempel i boken ”Så här blir du miljonär i hängmattan” visar är det ibland bäst att inte göra något alls – om du från början gjort ”rätt” val. Det kan ge miljoner på pensionskontot!

Louise Svensson