Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Undrar du varför du investerar som du gör?

Har du funderat över varför du köper de aktier du köper? I ett aldrig sinande informationsflöde är uppmärksamhet hårdvaluta. Det här säger forskningen om hur vår uppmärksamhet påverkar de investeringar vi väljer att göra.

Det finns tusentals aktier och fonder att välja mellan. För en småsparare är det omöjligt att överblicka allt. Samtidigt som vi ska navigera rätt i våra val överöses vi av information utformad för att pocka på vår uppmärksamhet – och uppmana till aktion.

Terrance Odean är professor i finans vid Haas School of Business, UC Berkeley. Tidigare i höstas delade han med sig av sin forskning om uppmärksamhet och investeringar på en konferens anordnad av Swedish House of Finance.

– Media har ett avgörande inflytande. Men det som lyfts fram i media hamnar där av olika anledningar. Det kan vara viktig information som utgör nyhetsvärdet, ovanliga fakta eller något som är underhållande – och ”klickvänligt”. Oavsett varför en nyhet plockas upp så kommer den påverka investerare bara av den enkla anledningen att bolaget uppmärksammas, säger Terrance Odean.

Köp påverkas mer än sälj

– Det är framförallt vårt köpbeteende som påverkas av vad vi uppmärksammar. Det faktum att ett företag syns, hörs och diskuteras i media triggar köp. Och det är småsparare snarare än stora institutionella investerare som köper, säger Terrance Odean.

När ett företag uppmärksammas i media går handelsvolymen upp. Eftersom det framförallt är köplusten som stärks går aktiekursen uppåt. Forskningen visar att aktiekursen drivs av många små affärer. Större institutionella investerare befinner sig i högre utsträckning på säljsidan. Efter en initial uppgång till följd av uppmärksamheten går priset ofta ner igen. Resultatet blir att småsparare köper in sig på för höga nivåer och förlorar på affären.

Ett sätt att upptäcka vilka aktier som får relativt sett mer uppmärksamhet är att följa utvecklingen av sökningar på google. Det finns ett samband mellan ökad sökaktivitet och en prisuppgång i ett företags aktiekurs. Även fonder som uppmärksammas genom att exempelvis hamna på topp-listor över bästa fonder, köps efteråt mer av sparare.

Hur kan vi använda oss av den här informationen?

Vi kan inte ta till oss allt. En slutsats Terrance Odean drar från sin forskning är att det som fångar vår uppmärksamhet kanske påverkar våra beslut i högre utsträckning än vad vi tror på och värderar i en aktie vi vill köpa. Vi kan alltså missa många fina företag som skulle vara intressanta för oss för att vår uppmärksamhet redan är fångad på annat håll.

Medielandskapet förändras. Vad får vi vår information ifrån och vilka är våra källor? Och hur agerar vi när vi uppmärksammar en nyhet om ett bolag? Det är frågor som vi bör fundera på om vi vill bli bättre investerare.

LÄNK presentation