Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Det är inte så att alla unga män faller för finansiellt skitsnack. Men en rimlig tolkning är att män bli mer imponerade av finansiella påståenden. Foto: iStock

Maria Schultz

Unga män faller lättast för finansiellt skitsnack

Forskare vid Linköpings universitet har kunnat konstatera vilka som har lättast att falla för ”finansiellt skitsnack”. Det är unga män med högre inkomster som överskattar sina finansiella kunskaper.

Det finns en teoretisk term för just bullshit inom akademins värld. Det är pseudodjupt ”skitsnack” – det handlar om att se vilka förmågor som krävs för att upptäcka och särskilja skitsnack.

När någon snackar skit kan det låta smart, insiktsfullt, ja, till och med imponerande. Men lyssnar man lite noggrannare inser man att det rör sig om löst sammansatta ord som saknar betydelse. Själva skitsnacket behöver inte vara lögn, utan det kan i stället handla om att vilseleda inom ett visst ämne. Det finns även tidigare forskning som har visat att individer som i högre grad är mottagliga för bullshit är mindre analytiska, samt har mindre verbal intelligens.

Det är också dessa individer som brukar falla offer för falska nyheter och konspirationsteorier. Motsvarigheten till dessa är producenterna av ”bullshit”. De bedöms vara mer intelligenta av andra.

– Förmågan att kunna identifiera och särskilja bullshit, men också förmågan att kunna producera bullshit är därför ofta viktiga framgångsfaktorer för individer i olika sammanhang. Inte minst i yrkeslivet, säger Gustav Tinghög, biträdande professor i nationalekonomi, vid Linköpings universitet och en av forskarna bakom studien.

I studien om finansiell bullshit har Gustav Tinghög och hans kolleger satt fokus på budskap med ekonomiska termer som egentligen är ren nonsens och trams. De har på så vis lyft forskningen ytterligare ett snäpp.

Genom att utveckla en ny mätskala där individer får granska meningsfullheten i finansiella nonsensmeningar, samt citat från nobelpristagare i ekonomi kan de bedöma konsumenternas förmåga att skilja på meningsfulla, ekonomiska budskap från finansiell bullshit.

De resultat man fått fram visar att konsumenter som är särskilt sårbara för finansiellt skitsnack är unga män med hög inkomst som överskattar sina kunskaper i ekonomi. Däremot äldre kvinnor med lägre inkomst är bättre på att genomskåda finansiellt skitsnack.

– Det är förstås ett övergripande resultat, vi ska inte måla upp att alla unga män faller för bullshit. Men en rimlig tolkning är att män bli mer imponerade av finansiella påståenden. Finansmarknaden är traditionellt en mansdominerad värld. Vi vet från tidigare studier att kvinnor generellt sett är lite mer oroliga för finansfrågor. Det bidrar sannolikt att de är mer uppmärksamma och kritiska till information inom det här området.

– Genom den här forskningen kan vi identifiera vilka grupper som är mer eller mindre sårbara för att förledas när det handlar om reklam och finansiell kommunikation, säger Gustav Tinghög.

Läs studien: Individual differences in susceptibility to financial bullshit

Fakta: Studien är genomförd av den tvärvetenskapliga forskargruppen JEDILab (Judgement Emotion Decision and Intuition Lab) vid Linköpings universitet. Daniel Västfjäll är professor i psykologi, Mario Kienzler är universitetslektor i industriell ekonomi och Gustav Tinghög är professor i nationalekonomi.