Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Hälften av alla 18-29-åringar tror att deras ekonomi som pensionärer kommer att bli god. Foto: iStock

Maria Schultz

Unga positiva när det gäller pensionen

Folksam har med hjälp av Sifo undersökt hur personer mellan 18-29 år tror att deras ekonomi som pensionär kommer att bli. Enligt Folksam uppger hälften av alla i gruppen att de tror att deras ekonomi kommer att bli bra. Samtidigt uppger cirka 35 procent av pensionärerna mellan 65-75 år att deras sammanlagda pension blev lägre än förväntat.

Varför ska man ens fundera på sin pension? Kanske för att det kan påverka din livssituation den dagen du faktiskt beslutar dig för att sluta jobba. Och du har dessutom en väldigt stor möjlighet att påverka din ekonomi genom att visa bara lite intresse. Olika faktorer som lön, hur länge du väljer att jobba och om det finns kollektivavtal och tjänstepension, samt om du också sparar privat påverkar hur din pension kommer att bli.

I Folksams undersökning är de unga positiva, men samtidigt visar den också på ett missnöje bland var tredje pensionär mellan 65-75. De menar att deras sammanlagda pension blev lägre än förväntat. Mest missnöjda är kvinnor.

Men flera djupstudier visar faktiskt att många faktiskt också får högre inkomster när de går i pension. Ett exempel på det är Alecta som har gjort omfattande undersökningar på hur det svenska pensionssystemet faktisk levererar. Många gånger framställs de äldre som resurssvaga, framför allt media har en tendens att överdriva pensionärernas situation.

Pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen, alltså att nivån på pensionen beror på den inkomst man haft tidigare i livet. Men Alectas studie visade att de som haft låga inkomster under åren innan pension i de flesta fall får det betydligt bättre som pensionärer.

Det finns olika förklaringar till varför, men en är grundskyddet som finns i pensionssystemet, bland annat garantipension och bostadstillägg. Det ger ett starkt skydd mot just fattigdom på äldre dagar. Den femtedel som hade lägst inkomster vid 62 års ålder hade 10 år senare en inkomst som var 10–20 procent visar Alectas studie.

Med andra ord minskar pensionssystemet de ekonomiska klyftorna och gör så att de som hade de allra lägsta inkomsterna tidigare i livet nu har en bättre ekonomi.

Något som står klart är att det finns äldre som har väldigt låga inkomster, men Alectas studie visar att det är relativt få. Men det får inte glömmas bort och det är viktigt att det också lyfts i debatten.

För att förstå hur stor studie Alecta har gjort kan det vara bra att veta att de följt fyra årskullar, det är alltså tre miljoner svenskar mellan 55-85 år. De har också tittat på EU:s definition av fattigdom (dvs en hushållsinkomst som understiger 60 procent av medianinkomsten i riket). Det visade sig att det var vanligare med fattigdom bland unga i åldern 20-50 år, än bland pensionärer i åldrarna 65-79 år. Så det ser bra ut för majoriteten av alla pensionärer.

– Vill vi åtgärda svagheterna i pensionssystemet måste vi jobba med träffsäkra lösningar i stället för att bara knuffa in mer pengar i hela systemet som många ropar på idag. Det får effekter inte minst för dagens unga – effekter som de själva inte inser idag, säger Staffan Ström i Svenskt näringsliv.

För att få ett bättre helhetsgrepp om hur just din situation ser kan du gå in på minpension.se för att få en överblick av alla dina tjänstepensioner samt din allmänna pension som till exempel premiepensionen.

– Det är glädjande att så många unga tror att de kommer att klara sig bra ekonomiskt som pensionärer. Men risken för framtida besvikelser är dessvärre stor och det är uppenbart att dagens pensionssystem inte lever upp till de förväntningarna som många nyblivna pensionärer har på sin pension. För att minska risken att pengarna inte ska räcka till som pensionär är det i dag avgörande att tidigt börja fundera, och göra aktiva val, kring den egna pensionen, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Ytterligare resultat från Sifo-undersökningen:

– 38 procent av de kvinnliga pensionärerna mellan 65-75 år uppger att deras sammanlagda pension blev lägre än förväntat, motsvarande siffra bland manliga pensionärer mellan 65-75 år var 31 procent.
– Över hälften (53 procent) av pensionärer mellan 65-75 år uppger ”Spara till pensionen” som de råd de i första hand skulle ge till en 35-åring för att han eller hon skulle få en hygglig pension.
– 16 procent av pensionärer mellan 65-75 år uppger att deras sammanlagda pension blev högre än förväntat.