Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

USA är överens om att de ska komma överens

Frågan är hur det påverkar mitt premiepensionssparande? Det är inte helt enkelt att svara på hur marknaden och vår premiepension påverkas av USA:s budgetkris. För att reda ut hur det ligger till har jag tagit hjälp av AP7:s chefsstrateg, Ingrid Albinsson och ställt några frågor till henne.

Hur har den svenska marknaden påverkats hittills?
”Det har hittills varit en marginell påverkan. Det som hänt i förhandlingarna i kongressen är att de kommit överens om att de ska komma överens i februari nästa år istället. Processen är med andra ord framflyttad. Det gör att marknaden hittills inte påverkats så mycket.

Man skulle kunna säga att den finansiella marknaden utgår ifrån att det kommer att lösa sig, det vill säga att man kommer att komma överens i februari 2014.

Hittills har budgetkrisen inte haft någon bestående effekt på marknaden. Varken aktiefonder eller räntefonder har påverkats.  Det som däremot skett sedan uppgörelsen blev offentlig är att förväntningarna om amerikanska centralbankens räntepolitik påverkats. Uppfattningen är nu att den fördröjda uppgörelsen i kombination med fortsatt måttlig tillväxt i USA kommer att medföra att Feds expansiva penningpolitik pågår under längre tid. Det har medfört att börsen gått upp men också att räntorna fallit.

USA:s internationella varumärke kan fortfarande påverkas av osäkerheten. På lång sikt kan det för USA:s del få mindre positiva effekter men så länge den amerikanska central banken fortsätter att driva en expansiv penningpolitik så är det inga märkbara kortsiktiga effekter.

Vad blir följderna för min premiepension om de inte kommer överens i februari?
Skulle de inte komma överens så kan det bli turbulent på marknaden. Vad som händer exakt är svårt att säga men med stor sannorlikhet kommer aktiemarknaden att gå sämre och värdet på aktiefonder kommer på kort sikt att gå ner. Det kommer sannorlikt att påverka även den svenska aktiemarknaden och aktiefonder.

För en premiepensionssparare i AP7 Såfa är det inget att vara orolig för. Tanken med att ha sina premiepensionspengar i det statliga förvalsalternativet är att man ska slippa välja och med det slippa vara orolig för att valet man gjort är fel. Sparandet är för de allra flesta långsiktigt och ligger man kvar vid en börsnedgång och inte säljer har man möjlighet att hämta tillbaka värdet när marknaden anpassas till en mer normal situation. Det kan även sammanfalla med att nytt sparande tilldelas från staten. Då kan man köpa billigare andelar, vilka på 20-30 års sikt har möjlighet att stiga.

Förra året och hittills i år har avkastningen varit mycket bra för ”soffliggarna”. Efter några bra år vet man dock att stora börsuppgångar med största sannorlikhet följs av perioder med sämre börsutveckling. Det medför att AP7 Såfa vissa år även kommer att tappa i värde.  Hittills har AP7 Såfa gått bättre än snittet av de privata fonderna. Sedan starten 2000 har soffliggarna haft en genomsnittlig årlig avkastning på 6,36 procent per år. Det är trots IT-kraschen 2000, finanskrisen 2008 och börsnedgången nu senast 2011.”

Louise Svensson