Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Vad är avgifternas betydelse för långsiktigt sparande?

Att fondavgifter är något vi ska hålla koll på är vi nog många som förstått. Men exakt hur avgörande de är för vår framtida pension kan vara svårt att greppa.

Roine Vestman, professor i vid Stockholms Universitet.

Vi frågade Roine Vestman, professor i vid Stockholms Universitet om betydelsen av fondavgiften på lång sikt.

Vad är en hög avgift?
– Som en tumregel brukar man ibland säga att driftskostnaden för en aktiefond är 0,20 procent. Men det är som sagt bara en tumregel. En aktivt förvaltad aktiefond kanske har något högre kostnader än en indexfond. Ju lägre förväntad avkastning, det vill säga lägre risk, ju viktigare att fondens avgift inte äter upp den förväntade överavkastningen.

Är en dyr fond dålig om den ger god avkastning?
– Nej, det är den såklart inte. Det är alltid avkastning efter avgift som räknas. Om avkastningen är bra även efter en hög avgift så är den bra. Problemet är att det är så otroligt svårt att förutspå vilka aktivt förvaltade fonder som kommer att överprestera. Den bifogade grafen visar sambandet mellan avgift och överavkastning för Sverigefonder, alltså fonder som investerar i svenska aktier.

För aktivt förvaltade fonder finns nästan inget samband mellan avgift och avkastning. Det viktiga för en aktivt förvaltad fond är om fonden kommer att över- eller underavkasta. Men sambandet mellan avgift och avkastning är svagt. Det finns en tendens till samband för indexfonder. För indexfonder spelar valet av jämförelseindex stor roll.

Alltså – grundproblemet är svårigheten att förutse vinnarfonder.

Hur viktigt är det här på sikt – vilken effekt ger en hög avgift om man sparar till pensionen? Går det att ge något exempel?
– Låt oss säga att man väljer fond i Premiepenssionssystemet och att man har en månadslön på 30 000 kr och arbetar mellan 25 och 65 år. Då sätts 9 000 kr in varje år i 40 år. Låt oss också säga att den förväntade avkastningen för avgifter för en indexfond är 4 procent per år. Och som exempel kan vi säga att man nu har lite otur och att fonden som man valt presterar något sämre än index, 0,5 procent sämre varje år, t ex på grund av hög avgift. Avkastningen är alltså 3,5 procent varje år.

Med all utebliven avkastning kostar det 100 000 kr. Sparbeloppet vid 65 års ålder blir 800 000 kr istället för 900 000 kr. Det är ränta-på-ränta-effekten som gör att skillnaden blir så stor.