Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

aura Starks är en av världens ledande forskare inom hållbar finans och tog nyligen emot Skandia Award i Stockholm. Foto: iStock, McCombs School of Business, The University of Texas at Austin

Maria Schultz

Vad är det vi pratar om när vi pratar om hållbarhet?

Att investera hållbart är komplext. Vad är egentligen hållbart och finns det ett positivt samband mellan hållbarhet och avkastning? Det här säger forskningen.

Hållbarhet blir allt viktigare för många investerare och småsparare. Men hur vi ser på hållbarhetsfaktorer varierar stort – och påverkar i sin tur också hur vi i slutändan väljer att investera. Laura Starks är professor vid University of Texas. Hon har studerat framväxten av en marknad för hållbara investeringar och vad som driver utvecklingen. Nyligen besökte hon Sverige för att ta emot årets Skandia Award och berättade då mer om sin forskning på ett seminarium på Swedish House of Finance vid Handelshögskolan.

– Intresset för att investera hållbart är större i Europa än andra delar av världen. Utbudet av nya hållbara fonder har ökat markant och inflödena i dessa fonder har varit positiva även under årets andra kvartal då konventionella fonder upplevde nettoutflöden, berättade Laura Starks under sin presentation.

Skilj på värderingar och värde

Men för en vanlig småsparare kan det vara förvirrande att utvärdera olika hållbara placeringar. En hållbar fond kan välja att inkludera företag som en annan hållbar fond istället exkluderar. Att granska varje enskilt innehav blir i längden svårt att genomföra. Laura Starks menar att mycket av förvirringen kommer från det faktum att betydelsen av hållbarhet varierar beroende på sammanhanget. Hon menar att man kan skilja på investeringar som drivs av värderingar (Values), och de som drivs av värde (Value).

Värderingsdrivna investerare lägger framförallt fokus på icke finansiella faktorer och den nytta kapitalet kan göra då man investerar hållbart. Investeraren som fokuserar på värderingar vill göra skillnad och engagera sig men också aktivt undvika icke-hållbara företag. Den som istället lägger fokus på värde utgår från hur hållbarhet kan bidra till portföljen genom att exempelvis reducera risk eller ge en ökad avkastning.

Mer tålamod med hållbara företag

För de företag som kommit långt i sitt hållbarhetsarbete verkar det innebära fördelar även på kapitalmarknaden. FTSE4Good-indexet inkluderar företag som lever upp till vissa hållbarhetskrav. Studier har visat att företag som nyligen inkluderats i indexet har en lägre sannolikhet att säljas av portföljförvaltare efter att aktien gått dåligt eller bolaget rapporterat vinstfall, jämfört med andra företag. Och omvänt så är det en ökad risk att portföljförvaltare säljer sitt innehav när det går dåligt om företaget nyligen exkluderats från FTSE4Good. Det verkar som att investerare har större tålamod med hållbara företag.

Om det finns ett positivt samband mellan ESG-faktorer och avkastning i investeringsportföljer är fortfarande omtvistat. Ett problem i utvärderingarna är just skillnaden i hur man definierar hållbarhet. Är det värderingar – eller värde – som utgör grunden för investeringsfilosofin? Laura Starks lyfter dock fram att majoriteten av studier som utvärderat sambandet mellan hållbarhet och resultat för företag har funnit ett positivt samband.

Se hela Laura Starks presentation som hon framförde hos Swedish House of Finance den 13 oktober.

 

FAKTARUTA

Laura Starks

Professor i finans vid McCombs Business School, University of Texas. Vinnare av Skandia Award för långsiktigt sparande som delas ut av Thulestiftelsen. Laura Starks är en av världens ledande forskare inom hållbar finans och har bland annat studerat risker kopplade till klimatförändringar.